👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen åk 1

Skapad 2020-11-22 11:12 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi kommer att visa, beskriva, förklara och uppleva hur och varför naturen förändras under året. Du kommer att få lära dig några djur/ växter och livscykler. Vi kommer att arbeta med vattnet och dess egenskaper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att och kunskap om att beskriva, förklara och observera hur och varför naturen förändras under året.

Du kommer att få utveckla din förmåga att känna igen och namnge några djur/ växter, utveckla din kunskap om livscykler.

Du kommer även att få möjlighet utveckla din kunskap om vattnet och dess egenskaper.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

 • namnge veckodagarna
 • årstiderna och några kännetecken för våra årstider i Sverige
 • ge exempel på några egenskaper hos vatten
 • berätta om något djur/ växts livscykel
 • namnge och känna igen några olika djur och växter i vår närmiljö

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få:

 • se på fakta filmer
 • gå ut och observera årstiderna
 • olika begrepp förklarade för dig så som livscykel
 • i grupp artbestämma och sortera några växter och djur.
 • skriva och berätta om ett djur/ växt
 • samtala och diskutera
 • göra vatten undersökningar
 • lära dig de olika årstiderna
 • lära dig veckodagarna och få reda på hur de fått sina namn

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3