Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - Matematik Åk 6

Skapad 2020-11-22 12:04 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola F – 9
Under veckorna 48-2 kommer vi att arbeta med Ekvationer i matematik. Efter detta moment ska du ha utvecklat din förmåga att lösa ekvationer genom att använda balansmetoden. Du ska också ha utvecklat din förmåga till att förenkla uttryck som en del i dina ekvationslösningar. Du kommer även att ha utvecklat din förmåga till att använda ekvationer som en metod vid problemlösning.

Innehåll

Innehåll

1. Syfte

Mitt syfte med undervisningen är att du ska veta/bli säker på hur man räknar ekvationsuppgifter.

2. Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

3. Kopplingar till läroplan

·     Ma  E 6

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

·     Ma  C 6

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

·     Ma  A 6

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

4. Delmål som visar progressionen i förmågan

Du ska förstå likhetstecknets betydelse

Du ska förstå och kan använda dig av en okänd variabel (x) när du förklarar likheter och när du skapar uttryck.

Du kan använda dig minst en metod för att lösa enkla ekvationer med en variabel.

Du kan använda ekvationer när du löser olika typer av matematiska problem.

5. Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

För att nå dessa mål kommer vi att arbeta med, lärarledda teori genomgångar med diskussionsuppgifter och problemlösningar.

 Vi startar lektionen med en genomgång där jag tänker högt och visar en modell för att lösa ett problem.

Därefter arbetar ni med liknande uppgifter enskilt eller i grupp för att öva strategin,

Vi ska arbeta på tavlan där ni tränar på återberätta till klassen som en form av muntligt redovisning.

Arbeta i boken kommer att ske till stor del hemma som extra träning, men i viss mån även på lektionstid.

 

 

Material: Lärobok favorit matematik

Vi kommer även att använda google classroom för att arbeta med andra uppgifter

och se på filmer

6. Vilken lässtrategi ska vi träna på och hur?

I samband med problemlösning kommer vi att arbeta med RT-metoden,

Alltså:

Vad tror vi att vi ska göra? (Hypotes)
Vad vet vi? (Ställa frågor)
Vad frågar de efter? (Ställa frågor)
Vilka räknesätt ska användas? (Ställa frågor)
Hur utför vi beräkningen? (Utforska)
Vad får vi för svar? (Sammanfatta)
Är svaret rimligt? (Värdera och analysera)

7. Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

Formativ bedömning under arbetets gång. Målet för undervisningen tydliggörs för eleven, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet.

Ex. Bedömning av era resonemang och era beräkningar kommer att ske när jag lyssnar på era gruppdiskussioner och redovisningar, när jag tittar i era matteböcker och ser hur ni räknar, samt vid ett avslutande prov i området.

8. Hur ska eleverna utöva inflytande på sin undervisning under arbetsområdet?

Eleven ges förutsättning att visa sina kunskaper genom lektionsdelaktighet, eget arbete, grupparbete, skriftliga läxförhör, samt som avslutning prov.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: