Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och rättssystemet

Skapad 2020-11-22 14:22 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Du kommer att få fundera över varför det finns regler och lagar. Tillsammans ska vi undersöka hur rättssystemet i Sverige fungerar: Vad gör en åklagare, en advokat och en domare? Vad betyder vittne och bevis? Du ska också få fundera över varför människor begår brott och vad konsekvenserna blir. Vi ska läsa, arbeta med uppgifter på chromebook, diskutera, se film, göra pjäs, arbeta i grupp och göra quiz, precis som ni har önskat.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Du kommer att få fundera över varför det finns regler och lagar. Tillsammans ska vi undersöka hur rättssystemet i Sverige fungerar: Vad gör en åklagare, en advokat och en domare? Vad betyder vittne och bevis? Du ska också få fundera över varför människor begår brott och vad konsekvenserna blir. Vi ska läsa, arbeta med uppgifter på chromebook, diskutera, se film, göra pjäs, arbeta i grupp och göra quiz, precis som ni har önskat.

Innehåll

Förmåga

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

 

Centralt innehåll

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället

 

Kunskapskrav

  • Du har kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  • Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom olika samhällsstrukturer.
  • I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett fungerande sätt. 

 

Genomförande

Se film och lagar, regler och rättssystemet i Sverige.

Göra quiz.

Läsa om lagar, regler, brott, straff, rättsskipning, orsaker till brott och konsekvenser till brott i “Upptäck samhälle”. 

Arbeta med uppgifter på chromebook, gå igenom svaren och diskutera.

Läsa i lagboken.

Göra kahoot på en del av innehållet.

Göra pjäs i grupper om brottslighet och rättsskipning.

 

Elevinflytande och delaktighet

Dina och klasskamraternas önskemål: pjäs, film, film+stödord, spacerace, skriva på dator, lekar, grupparbete, kahoot, läsa från lagboken, läsa texter, bjuda in någon

Du ska få börja med att diskutera varför vi har lagar i ett utforskande samtal i grupp.

Du kan också komma med förslag om arbetssätt och tips på material när vi har satt igång.

 

Bedömning

Du kommer att få visa vad du har lärt dig muntligt i helklass, grupp och par. Dina kunskaper kommer också att synas i dina arbetsuppgifter och i pjäsen. I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra enskilda uppgifter där du visar dina kunskaper och din förmåga att resonera om lag och rätt.

 

Dokumentation och utvärdering

Dina arbeten sparas.

Du, dina klasskamrater och din lärare kommer att utvärdera arbetsområdet i slutet.

Analysen ska din lärare lägga i GAFE.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: