Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk i Sverige

Skapad 2020-11-22 14:02 i Racklöfska skolan Åre
Minoritetsspråk
Grundskola 3 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I Sverige talas och skrivs minst 200 språk. Dessutom har vi fem minoritetsspråk, finska, meänkeli, jiddish, romani chib och samiska. Vad är ett minoritetsspråk? Varför är just dessa minoritetsspråk? Vad kännetecknar dessa språk?

Innehåll

Förväntat resultat:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Ge exempel på olika minoritetsspråk.
 • Förstå vilka språkliga likheter och skillnader det finns mellan språken.
 • Få förståelse för att vårt språk ständigt förändras.

Undervisning

 • Vi söker fakta i huvudsak genom hemsidan minoritet.se
 • Vi tittar på en serie som heter "Jakten på språket" och "Andrea hälsar på".
 • Vi arbetar med texter ur Tegnäs läromedel.

Examinationsuppgift

 • I grupper göra en plansch om ett minoritetsspråk.

Bedömning

 • Hur väl ni utvecklar och förklarar de olika delarna som ska finnas med på er plansch.

- Hur historien för minoritetspråket och folket har sett ut.

- Var i Sverige det talas.

- Språket och folket idag.

- Gruppens tankar kring minoritetsspråket.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Minoritetsspråk

Nivå 1
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk och redogöra enkla fakta kring språkets bakgrund och hur minoritetsspråket används idag.
Nivå 2
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk och redogöra utvecklade fakta kring språkets bakgrund och hur minoritetsspråket används idag.
Nivå 3
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk och redogöra välutvecklade fakta kring språkets bakgrund och hur minoritetsspråket används idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: