Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 4 - djur

Skapad 2020-11-22 14:32 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Biologi
Hur många djurarter tror du det finns på jorden? Det är ingen lätt fråga. Forskare uppskattar att det idag finns flera miljoner djurarter på jorden som vi känner till. Det finns de som tror att det finns runt 2 miljoner arter och de som tror att det finns 150 miljoner. Ingen vet säkert. Antalet arter ändras eftersom nya arter tillkommer och andra arter försvinner.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka: 46 - 51

Vad kommer jag att lära mig?

Mål:

Mål

 • Veta vad menas med cellandning
 • Känna till vad som kännetecknar alla djur 
 • Känna till vad som skiljer djur och växter
 • Kunna redogöra för hur djur grupperas

Viktiga ord och begrepp

 • ryggradslösa djur
 • ryggradsdjur
 • fullständig förvandling
 • ofullständig förvandling
 • cellandning
 • plankton

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

- arbeta utifrån Gleerups Biologi 4 - 6

- Genomföra enkla undersökningar

- samtala om biologi och olika indelningar av djur

- se kortare filmer

- arbeta med förklara biologiska begrepp och se sammanhang

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

- din förmåga att förklara hur olika arter av djur delas in

- din förmåga att förklara biologiska begrepp och sammanhang

- ditt deltagande i muntliga- och skriftliga uppgifter under lektionstid

- ett skriftligt test av arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: