Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och klimat åk 5

Skapad 2020-11-22 14:40 i Stadsskogenskolan Alingsås
Arbetsområde meteorlogi, atmosfärens fysik (och kemi).
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
Under några veckor kommer vi att arbeta med temat meteorologi/väder. Hur uppstår vindar? Vad består moln av? Varför regnar det? Vad är det för skillnad på väder och klimat? Du kommer att få lära dig detta och mycket mer!

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetet i ämnet fysik är att du ska lära dig att genomföra undersökningar i fysik och att du ska lära dig fysikaliska begrepp, modeller och teorier för att kunna förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

Alltså, du ska lära dig hur man arbetar med undersökningar och experiment, du ska lära dig olika ord, modeller och teorier som handlar om fysik. Dessa ord ska du sedan kunna använda för att kunna förklara hur olika fenomen i naturen och samhället fungerar. 

Detta ska vi arbeta med:

Under arbetsområdet väder kommer vi att prata om olika väderfenomen och hur de uppstår. Du kommer att få läsa faktatexter, se på faktafilmer och lyssna på mig när jag berättar och visar bilder vid tavlan. Du kommer att få diskutera med dina klasskompisar, både i liten grupp och i helklass. Vi kommer att diskutera miljöfrågor som växthuseffekt och problem med ozonlager. I samband med detta kommer vi också lyfta skillnaden på begreppen väder och klimat.

Under arbetet kommer du också att få göra en väderobservation och vi kommer att prata om hur meteorologer kan observera och förutspå vädret. Du kommer att få göra flera laborationer som handlar om luft, tryck och hur vi kan isolera kyla eller värme.

Vi avslutar området med ett förhör där du visar vad du lärt dig. 

Det här kommer jag att bedöma:

När vi avslutar arbetsområdet om väder, ska du kunna:

- förbereda, genomföra och dokumentera undersökningar och observationer och jämföra dina resultat med en kompis.

- ge exempel på  och beskriva fysikaliska fenomen (olika sorters väder) med fysikaliska begrepp/ord.

- skillnaden mellan begreppen väder och klimat.

- resonera runt hur vi påverkar klimatet

 

Du kommer få visa dina kunskaper genom att:

- genomföra  och dokumentera laborationer

- diskussioner

- skriftligt/muntligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6

Matriser

Fy Bi
Meteorologi

Meteorologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
Du kan genomföra enkla undersökningar och kan följa en instruktion med stöd av lärare.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna instruktioner.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna instruktioner. Du tar hänsyn till säkerhet och kan ge förslag på hur man kan utveckla undersökningen.
Dokumentera
 • Fy  A 6
Du kan göra enkla dokumentationer av dina observationer i text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina observationer i text och bild.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina observationer i text och bild.
Fysikaliska fenomen
 • Fy  A 6
Du har grundläggande kunskaper om olika typer av väder och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om olika typer av väder och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om olika typer av väder och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med god användning av fysikens begrepp.
Miljöfrågor kopplade till klimat
 • Bi  A 6
 • Fy  A 6
Du kan på ett enkelt sätt förklara växthuseffekten och vilken påverkan den har på vår miljö.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara växthuseffekten och vilken påverkan den har på vår miljö.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara växthuseffekten och vilken påverkan den har på vår miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: