Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte - Decimaler

Skapad 2020-11-22 15:55 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 5 Matematik
Vi har arbetat med det centrala innehållet Taluppfattning och tals användning samt lite Algebra när vi arbetat med decimalerna. I arbetet med decimaler har du tränat på vad ett decimaltal är och hur vi kan räkna med decimaltal. Du har fått lära dig hur deci, centi och milli hänger ihop med enheterna tiondelar, hundradelar och tusendelar. Du har också fått lära dig ett kraftigt hjälpverktyg - POSITIONSSYSTEMET. Med detta system har du fått möjlighet att träna på hur du storleksordnar decimaltal, vad som händer med talen när de blir 10 gånger större eller mindre och hur vi kan placera ut t ex 75 hundradelar genom att använda läspilar. Du har tränat på att lösa olika problem som Nalle Puh, Nasse och Ior har haft genom att resonera med dina klasskompisar.

Matriser

Ma
Matte - Decimaler

Taluppfattning och Tals användning

Du har ännu ej visat godtagbara kunskaper i området.
Nivå 1 - Godtagbara kunskaper
Nivå 2 - Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3 - Mycket mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförmåga
Du kan beskriva decimaltal på många olika sätt t ex med positionssystemet, bilder och kopplingar till bråk.
Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning och algebra med tillfredsställande säkerhet.
Eleven visar goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning och algebra med god säkerhet
Eleven visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning och algebra med mycket god säkerhet.
Metodförmåga
Du kan räkna med decimaltal både utan och med miniräknare. Mycket fokus har varit på huvudräkning.
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning och algebra med tillfredsställande säkerhet
Eleven väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning och algebra med god säkerhet
Eleven väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning och algebra med mycket god säkerhet.
Problemlösningsförmåga
Du löser problem som innehåller decimaltal och kan visa någon forma av strategi t ex blockmodellen.
Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet
Eleven löser relativt komplexa problem. Eleven ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.
Eleven löser komplexa problem. Eleven ger förslag på alternativa tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.
Resonemangsförmåga
Du kan använda dig av olika argument t ex genom att motivera m h a gula skyltarna. Du kan göra både muntliga och skriftliga motiveringar.
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.
Kommunikationsförmåga
Du visar t ex m h a av mattespråket hur du löser ett problem eller de val av räknemetoder du gör t ex division eller multiplikation.
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamåls-enligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamåls-enligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: