Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "vatten" åk1

Skapad 2020-11-22 17:19 i Lendahlsskolan Alingsås
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med tema "vatten". Vatten finns runt omkring oss och överallt. Alla våra månader bjuder på vatten – hela årstidshjulet! Vi omges nu av vatten i många former... som den is vi halkar omkring på eller det våta i bassänger vi besöker, dimman över marken i den kyla som uppstår och de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. Det blir blött. Det låter. Det kan kännas varmt eller kallt. Hur kommer det sig?

Innehåll

 

Ämne:NO (kemi)

Arbetsområde: Vatten

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 

 • Kunna beskriva med ord/bild vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas)
 • Kunna göra en förutsägelse, följa upp samt sammanfatta resultatet (Vad kommer att hända? Jag tror att... Vad fick jag för resultat?)
 • Dokumentera med text/bild arbetsgången i olika experiment.
 • Jämföra vattnets likheter och olikheter.
 • Använda de centrala begreppen i rätt sammanhang.
 • Kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och din egen ritade bild.
 • Delta i gemensamma diskussioner om vattnets betydelse för livet på jorden.

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper.

 • Din förmåga att kunna delta aktivt i utförandet av enkla experiment som handlar om vatten.
 • Din förmåga att kunna formulera en förutsägelse (hypotes) om vad som kommer att hända i ett experiment.
 • Att du kan dokumentera din undersökning med text eller bild så att andra förstår.
 • Du ska kunna diskutera och samtala om undersökningens resultat med hjälp av din dokumentation.
 • Du kan begreppen till vattnets olika former och kan beskriva dem med bild/ord.
 • Du kan beskriva vattnets kretslopp med eller utan bildstöd.

 

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Träna på att göra olika förutsägelser (hypoteser), undersökningar (experiment) och sammanfatta resultat.
 • Genom gemensamma diskussioner tolkar vi resultaten tillsammans.
 • Arbeta för att  få en förståelse för hur viktigt vattnet är för livet på Jorden.
 • Tillsammans se närmare på och upptäcka hur allt som har med vatten att göra hänger ihop.
 • Vi kommer att med hjälp av olika bilduppgifter och andra mindre experiment se på samband mellan vattnets olika former.
 • Med hjälp av sång, musik och dramatiseringar lära oss om vattnets kretslopp och vattnets olika egenskaper.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Ni kommer att få tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.

 

Centrala naturvetenskapliga begrepp: fast (is), flytande(vatten), gas(ånga), avdunstar, kokar, smälter, stelnar, hypotes och vattnets kretslopp.

Öppna frågeställningar:

Vad händer om vattnet tar slut på jorden?

Kan vattnet ta slut på jorden?

Enskilt:

Hur fungerar vattnets kretslopp?

Vilka former kan vatten ha?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: