Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik - ht 2020

Skapad 2020-11-22 17:07 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Om strålning, radioaktivitet, kärnkraft
Grundskola 9 Fysik
Strålning! Radioaktivitet! Vad kommer det ifrån? Kan det vara bra för något eller är det bara farligt? Hur förklarar fysiken allt detta? Vad tycker du?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du får lära dig om strålning och radioaktivitet, om deras effekter och användning. Det blir lärarledda genomgångar och diskussioner, någon praktisk övning, arbete med studieblad samt egna studier med fysikboken och sidor på Internet. Måndagen vecka 51 har vi ett skriftligt prov. Du får också en skrivuppgift om källlkritik då. 

Matriser

Fy
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utvecklas i att använda kunskaper i fysik för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
1. Att diskutera energi-, teknik-, miljö- och samhällsfrågor, motivera ställningstaganden, beskriva konsekvenser
Du kan diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Att få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. Att utveckla ett kritiskt tänkande kring olika informationskällor.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.
3. Informationssökning och källkritik
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Utvecklas i att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer.
10. Kunskaper om atom- och kärnfysik och användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om atom- och kärnfysik och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om atom- och kärnfysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om atom- och kärnfysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
11. Förståelse av strålningens betydelse i vardagen och i samhället
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med joniserande strålning och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med joniserande strålning och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med joniserande strålning och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Utvecklas i att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer.
12. Användning av fysikaliska modeller
Du använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Få inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.
Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik. Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: