Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Falafelflickorna

Skapad 2020-11-22 19:12 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Religionskunskap
Vi ska tillsammans läsa och arbeta med boken "Falafelflickorna" av Christina Wahldén.

Innehåll

Våra mål

Vi ska läsa, prata om och diskutera boken Falafelflickorna, för att utveckla vår läsförmåga och samtalsförmåga.

Du ska:

-  kunna berätta om vad du har läst och vad boken handlar om

- kunna diskutera händelserna i boken med dina klasskamrater

- kunna diskutera och argumentera för vad du tror kommer hända i boken

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Läsa i boken
 • Svara på frågor om boken både inför och efter varje kapitel
 • Samtala i grupper 
 • Samtala om både vad som händer i boken och vad vi tror kommer hända
 • Föra båda öppna diskussioner och diskussioner som är styrda av frågor ni får av mig

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

- sammanfatta en del av boken när det är din tur

- vara med i diskussionerna om vad som har hänt i boken

- vara med och argumentera för vad du tror kommer hända i boken

- kunna förklara vad olika ord betyder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: