Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysningen med fokus på "Robinson Crusoe" och "Gullivers resor".

Skapad 2020-11-22 20:28 i Da Vinciskolan Ale
Vi lär oss om upplysningstiden och eleverna läser boken Robinson Crusoe samt utdrag ur Gullivers resor av Jonathan Swift. Vi kommer också att se filmen Cast away och göra jämförelser.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med upplysningstiden och verken "Robinson Crusoe" och "Gullivers resor". Vi kommer att läsa sammanfattningar av och utdrag ur båda verken och se delar av filmatiseringar av de båda verken. Arbetsområdet pågår under v.39-47

Innehåll

 

Undervisningens upplägg

Arbetet startar upp med en kort föreläsning om upplägget för arbetet och vad du ska kunna i slutändan. Därefter följer en kort summering av vad som skedde under denna period. 

Vi tar sedan reda på fakta om Upplysningstiden genom att använda oss av läroboken "Portal" sida 170-171.

Vi ser också programmet "Hej Litteraturen" för att få ökad förståelse för tiden och verken som är kända från denna tid.

Vidare kommer ni att få läsa sammanfattningar av Gullivers resor och Robinson Crusoe ur den blå Portalboken och återberätta för varandra. 

Vi läser sedan mer om och ur Gullivers resor och ser ett klipp ur filmen som finns på Sli. 

Sedan gör vi samma sak med Robinson Crusoe. 

Sista veckan innan provet ägnar vi åt att ta reda på fakta kring författarna och hjälpas åt med att hitta samband mellan dessa fakta och innehållet i verken. 

 

Vad ska du kunna i slutändan? 

Namn på några verk från denna tid. 

Några grundläggande fakta om tiden. 

Några kända författare från denna tid. 

Kunna sammanfatta Robinson Crusoe och Gullivers resor. 

Kunna resonera kring kopplingar mellan tiden och verkens innehåll och form. 

Kunna resonera kring kopplingar mellan författarens åsikter, erfarenheter och liv och verkens innehåll och form. 

 

Bedömningsformer

Du bedöms på det du visar muntligt av kunskapskraven under lektionstid. 

Du bedöms i ett skriftligt prov. 

 

Material för att lära dig 

Häfte med "Att kunna" samt sammanfattning av tiden. 

Program "Hej Litteraturen - Upplysningstiden" på Sli. 

Sammanfattningar av "Gullivers resor" och "Robinson Crusoe" från blå Portalbok (finns på ILT). 

Om och ur verken som du får i form av häfte men som också finns på https://sites.google.com/site/litteraturhistoriasvenska/tidslinje/romantiken

Film på Sli - Gullivers resor.

Film Robinson Crusoe. 

Sammanfattningar på youtube som finns länkar till i häftet. 

Dina anteckningar från lektioner. 

 

 

 

Kunskapskrav som bedöms

Se matris

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav för Upplysningen

F
E
C
A
Genom att göra /.../ sammanfattningar av olika texters innehåll med /.../ till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven /.../ läsförståelse.
enkla viss koppling grundläggande
utvecklade med relativt god koppling god
välutvecklade med god koppling mycket god
Verket och upphovsman.
Eleven kan också föra /.../ resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Historiskt och kulturellt sammanhang som verket tillkommit i.
Eleven drar då /.../ underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
till viss del
underbyggda
väl underbyggda
Tolka och förstå budskap
tolka och föra /.../ och /.../ underbyggda resonemang om /.../ budskap i olika verk.
 • Sv  A 9
enkla till viss del tydligt framträdande
utvecklade relativt väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
välutvecklade väl underbyggda tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: