Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing about family

Skapad 2020-11-22 20:52 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi utgår från materialet http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/beginner-a1-writing/about-my-family Vi använder återigen cirkelmodellens 4 steg. Vid skrivandet ges elevtexterna respons för att därefter bearbetas.

Innehåll

Vi utgår från materialet från "Writing about my family".

Vad ska du lära dig? 

 • Bli säkrare på att skriva texter om ett välbekant ämne

Hur ska vi arbeta? 

 • Enskilt arbete
 • Gemensamma genomgångar
 • Lärarrespons
 • Utifrån cirkelmodellens 4 steg.

Hur ska arbetet bedömas? 

 • I skriftlig framställning (text)Tidsram:

 

Week

Tuesday

Friday

47

We are reading a text about different families. (part 1) 

Talking about different parts of the text.  (part 2)

Maxs movie

48

We write about a family together. (part 3)

Write about your family. (part 4)

49

Write about your family & feedback from your teacher.

 

50 

 

     
     
     
     
     

 

 

       
       
       
       

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Writing:

E
C
A
Innehåll
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Innehållet är enkelt och begripligt.
Innehållet är relativt tydligt och mer detaljerat.
Innehållet är tydligt och mer detaljerat. Upplevelser och känslor förmedlas i större utsträckning.
Struktur
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Uppbyggnaden går att följa.
Uppbyggnaden är ganska tydlig.
Uppbyggnaden är tydlig.
Bearbeta & förbättra
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Du kan bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Du kan bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: