Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re, Judendom och kristna traditioner, år 5, 20/21

Skapad 2020-11-22 21:40 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Under slutet av hösten och början av vårterminen kommer vi att arbeta med Judendom i ämnet religion. Runt jul tar vi en paus i arbetet för att lite kort lära oss mer om hur kristendomens betydelse har förändrats i vårt samhälle.

Innehåll

Period

v. 49-5

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

1. Aktivt deltagande i par- och grupparbete och diskussioner i mindre grupp/helklass.

2. Begreppsfördjupningar och förklaringar av begrepp

3. Muntliga och skriftliga uppgifter

 

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

I vilken utsträckning eleven kan:

-göra jämförelser mellan religionerna.

-resonera kring likheter och skillnader mellan religionerna.

-kan se samband mellan religiösa högtider och kristendomens betydelse förr och nu

 

 

Undervisning

Innehåll

I arbetet kommer vi att:

-lära oss om Judendom och

-använda den kunskapen för att kunna jämföra Judendom med Kristendom och Islam.

-lära oss om kristna traditioner, advent och jul.

-varför vi firar, hur vi firade förr och hur och varför firandet har förändrats över tid.

 

Material

Upptäck religion, Utsikt Religion, Studi.se

 

Arbetsformer för att träna

Vi kommer att:

-ha genomgångar i helklass varvat med par- och enskilt arbete.

-läsa och skriva

-lära oss begrepp

-se på kortare filmer för att förstärka lärande.

-träna på att jämföra,

-träna på att resonera och att analysera för att se samband.

-praktiskt arbeta med jämförelsekort och t.ex venndiagram.

-modellera förmågor för att skapa förståelse.

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Muntlig återkoppling under arbetets gång. Skriftlig återkoppling och modellering av olika kvalitéer på t.ex uppgifter med resonemang vid bedömningsuppgifter.

 

 

 

Målet är att kunna...

... förklara skillnaden mellan religion och livsåskådning.

...redogöra för religionens heliga byggnad.

...redogöra för heliga platser inom religionen.

...redogöra för viktiga högtider och ceremonier inom religionen.

...redogöra för levnadsregler inom religionen.

...redogöra för centrala tankegångar inom religionen.

...kunna jämföra heliga byggnader, heliga platser, levnadsregler och centrala tankegångar inom judendom, islam och kristendom.

...kunna berätta om varför kristna firar advent och jul.

...kunna ge exempel på hur kristna traditioner har förändrats över tid.

 

...använda begrepp

 

 

Uppgifter

 • Levnadsregler

 • Kan du förklara begreppen? 1

 • Kan du förklara begreppen? 1

 • Kristendom förr och nu

 • Kristendom förr och nu

 • Kristendom eller Judendom?

 • Islam eller Judendom?

 • Kristendom eller Judendom?

 • Islam eller Judendom?

 • Heliga byggnader

 • Jämföra matregler

 • Kristendom, Judendom eller Islam?

 • Kan du förklara begreppen 1?

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6

Matriser

Re
Re, Judendom år 5, 2020

Rubrik 1

Ej tillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Jämförelser
Kunskaper om de tre religionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan dem.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Har ännu ej visat detta.
Visar grundläggande kunskaper om religionerna genom att på ett enkelt sätt jämföra dem.
Visar goda kunskaper om religionerna genom att på ett utvecklat sätt jämföra dem.
Visar mycket goda kunskaper om religionerna genom att på ett välutvecklat sätt jämföra dem.
Jämförelser
Kunskaper om heliga byggnader
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Har ännu ej visat detta.
Visar grundläggande kunskaper om heliga byggnader genom att på ett enkelt sätt jämföra de olika byggnaderna.
Visar goda kunskaper om heliga byggnader genom att på ett utvecklat sätt jämföra de olika byggnaderna.
Visar mycket goda kunskaper om heliga byggnader genom att på ett välutvecklat sätt jämföra de olika bygganderna
Jämförelser
Kunskaper om ritualer och levnadsregler.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Har ännu ej visat detta.
Visar grundläggande kunskaper om ritualer och levnadsregler och visar det genom att på ett enkelt sätt jämföra de olika religionerna.
Visar goda kunskaper om ritualer och levnadsregler och visar det genom att på ett utvecklat sätt jämföra de olika religionerna.
Visar mycket goda kunskaper om ritualer och levnadsregler och visar det genom att på ett välutvecklat sätt jämföra de olika religionerna.
Resonemang
Resonemang om likhet och skillnader mellan matregler inom islam och judendom.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Har ännu ej visat detta.
Visar grundläggande kunskaper om religionernas matregler och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Visar goda kunskaper om religionernas matregler och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Visar mycket goda kunskaper om religionernas matregler och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Resonemang
Resonemang om hur kristendomens roll i samhället har förändrats de senaste hundra åren och hur det har påverkat våra traditioner.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Har ännu ej visat detta.
Visar grundläggande kunskaper om kristendomens roll i samhället förr och nu genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader.
Visar goda kunskaper om kristendomens roll i samhället förr och nu genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Visar mycket goda kunskaper om kristendomens roll i samhället förr och nu genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Kunna använda begrepp
Har ännu ej visat detta.
Kan förstå och förklara de flesta begreppen.
Kan förstå, förklara och använda de flesta begreppen.
Kan förstå, förklara och använda begreppen. Använder aktivt begreppen i arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: