Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

terminsplanering åk 8 ht 2020

Skapad 2020-11-23 07:55 i Margarethaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Under hösten kommer vi att arbeta med tre områden inom Hem- och konsumentkunskapen. Dessa är: • Näringslära • Tvätt • Fördjupning

Innehåll

Del 1 Näringslära

Vi ska under första delen arbeta teoretiskt med näringslära och hur man komponerar ihop balanserade måltider. Vi har pratat om näringsämnen och hur viktigt det är att man får i sig alla delar av tallriksmodellen samt kostcirkeln.

 

Förmåga i fokus:

·      Mat, måltider och hälsa Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta teoretiskt med området näringslära genom teoretiska genomgångar, titta på korta filmer kopplat till temat, arbeta med instuderings frågor och diskutera på lektionen.

 

Kopplingar till läroplanen

·      Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

·      Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

·      Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

 

Bedömning

Eleven blir bedömd utifrån hur eleven visar kunskap på lektionen och resultatet på provet.

 

Matris för bedömning näringslära

Hälsa

Kunskapskrav 5

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Därutöver kan eleven föra Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

 

Del 2 Tvätt

Synen på tvätt, och hygien har förändrats genom historien och påverkats av såväl nya kunskaper och hjälpmedel som reklam och media. Att välja miljövänliga alternativ, eller vädra kläderna istället för att tvätta dem är exempel på olika sätt att minska påfrestningarna på miljön. Det gäller även vilka rutiner och metoder vi använder för tvätt

 

Kopplingar till läroplan

 

·      Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

·      Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

 

Förmåga i fokus:

 

·      Att hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. 

·      Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. 

·      Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. 

·      Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta. 

 

Hur ska vi arbeta?

Eleverna introduceras i området tvätt under en gemensam genomgång.

Eleverna får en uppgift där de ska ta reda på hur man hanterar tvätt och ska sedan fördjupa sig i området med utgångspunkterna Hälsa Ekonomi och Miljö.

Eleverna spelar in en instruktionsfilm där de visar/beskriver och resonerar kring sin tvättuppgift.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur utförligt du beskriver din tvätt uppgift, hur väl du motiverar dina val och hur utförligt du resonerar kring konsekvenserna dina val får för hälsan, ekonomin och miljön.

 

 

E

C

A

Tillvägagångssätt

Kunskapskrav 3

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Hållbarutveckling

Kunskapskrav 8

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

 

Del 3 Fördjupning:

Vad vill du lära dig mer om? HKK är ett brett område. Här har du möjlighet att fördjupa dig inom ett område som intresserar dig.

 

·      Vitaminer och mineraler. Välj ut tre vitaminer och tre mineraler som du fördjupar dig inom. Varför är de viktiga? Vad händer om du inte får i dig tillräckligt? Hur ser rekommendationerna ut? Ge förslag på hur mycket du behöver äta av ett livsmedel för att du ska få i dig tillräckligt av vitaminen/mineralen. Tillskott; hur fungerar det? Fördelar vs. Nackdelar? vilka blir de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna för hälsan, ekonomin och miljön?

·      Förpackningar och miljö. Finns det förpackningar som är bättre eller sämre för miljön. Välj två produkter som är förpackade på olika sätt och ta reda på hur de påverkar miljön i sin tillverkning, transport och när den kastas/återvinns. vilka blir de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna för hälsan, ekonomin och miljön?

·      Miljömärkningar Bra /dåligt? Vad finns det för vanliga miljömärkningar? Vad säger miljömärkningar oss. Är de bra/dåliga? Beskriv några vanliga miljömärkningar och ta reda på fördelar och nackdelar med miljömärkningar. vilka blir de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna för hälsan, ekonomin och miljön?

·      Städtekniker. Hur kan du städa miljövänligt? Välj ett städområde (golvvård, städa badrum, damma, osv och ta reda på olika tekniker för städning. Finns det bra eller dåliga sätt? vilka blir de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna för hälsan, ekonomin och miljön?

 

Redovisning

När du redovisar kan du välja att göra en film, eller redovisa genom att göra en affisch och sedan en kort presentation för klassen.

 

 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på hur aktiv du är på lektionerna och på hur väl du resonerar och utvecklar dina ställningstagande i din redovisning.

 

 

 

E

C

A

Tillvägagångssätt

Kunskapskrav 3

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Hälsa

Kunskapskrav 5

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Därutöver kan eleven föra Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Hållbar utveckling

Kunskapskrav 8

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: