Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan som texttyp

Skapad 2020-11-23 08:05 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola F Svenska
Vi ska arbeta med sagan som texttyp. Ni kommer att lära er vad sagor innehåller och hur de är uppbyggda. Ni kommer att läsa sagor och skriva en egen saga.

Innehåll

Vecka 45-49 Sagan som texttyp och sagor från skilda delar av världen 

Vad? 

Arbeta med sagor som texttyp och sagor från skilda delar av världen 

 

Hur?  

Vecka 45:  

Presentera sagan som texttyp och dess kännetecken och ursprung. Se filmer i Gleerups.se/studi.se.  

Prata om den saga vi ska läsa. 

Vecka 46:  

Läsa sagor.  

Samtala - känslor som sagor framkallar och hur de påverkar oss utifrån sagan, analys av sagan. 

Genomgång av sagan som texttyp - genomgång med hjälp av exempeltext och skrivmall.  

Vecka 47:  

Skriva egen saga i Exam.net. (2 lektionstillfällen) 

Läsa saga från annan del av världen: Prata med modersmålslärare/studiehandledare för förslag.  

Vecka 48:  

Bearbeta egen saga. 

Utvärdera arbetsområdet via Forms:  

 

Vad bedöms?  

Bedömning av egen saga i skrift. 

Sagan som texttyp- prov 

 

Vilka kunskapskrav ingår:  

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi.  

Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet. 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. 

Sva 

Eleven väljer och använder då fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: