Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår värld geografi år 7

Skapad 2020-11-23 08:39 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola F Geografi
Vi kommer under denna kurs att arbeta med vårt jordklot och kartan. Du kommer bl.a. att få insikt i vad som gör vår planet så unik och hur människan har utforskat vår jordyta. Du kommer även att få lära dig olika begrepp som längdgrad, breddgrad och GPS. Vi kommer även titta på vilka våra världshav är och vilka olika klimatzoner som finns på jorden.

Innehåll

Undervisningens innehåll

För att utveckla dessa förmågor kommer vi i undervisningen att:

·       Vi kommer att arbeta med läroboken SOL 4000 s 6-27. Där jag kommer att redogöra för huvuddragen i texten.

·       Vi kommer att se på program som bl.a. handlar om vår planet, där du som elev ska få en insikt i hur vår planet fungerar och påverkar människa och natur.

Bedömning

Jag bedömer elevens förmåga att:

·       kunna använda centrala begrepp som t.ex. längdgrad, breddgrad och GPS.

·       kunna analysera och reflektera kring människors olika förutsättningar beroende på vart i världen man bor.

·       kunna använda latitud (breddgrader) och longitud (längdgrader) för att benämna positioner på en karta.

 

 

Begrepp

Skottår, solsystem, planet, breddgrad, längdgrad, latitud, longitud, ekvatorn, Nollmeridianen, GPS, väderstreck, och dygn.

 

Underlag för bedömning

 

Du kommer få ett antal frågeställningar som du efter kursen kommer att bli examinerad på.

1.    Förklara varför vi har skottår! Sidan 7

2.    Vilka planeter finns i vårt solsystem? Sidan 7

3.    Beskriv varför just Jupiter är så viktig för vår planet! Sidan 7

4.    Varför bildas berg? PowePoint

5.    Varför är det så höga berg där just Mount Everest ligger? PowePoint

6.    Förklara begreppen breddgrad och längdgrad och du ska även kunna ange dessa punkter för en given ort! Sidan 10-11

7.    När och i vilka sammanhang använder vi skalor ge några konkreta exempel? Sidan 12

8.    På vilka sätt används Global Position System (GPS) idag och hur styrs en GPS? Sidan 14-15               

9.    Vilka är våra stora världshav och var ligger de geografiskt? Sidan 16-17

10. Välj en klimatzon som du vill leva i:

·      Beskriv hur det är att leva där

·      Jämför med en annan klimatzon

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: