Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstrus

Skapad 2020-11-23 08:51 i Ottfjällets förskola Östersund
Förskola
Höstrus på ottfjället

Innehåll

Bakgrund (varför?)

Vi har som tradition att hela huset utföra ett höstrus varje år. 

Mål (vad vill vi?)

Vi vill skapa en gemenskap i huset.

Att barnen ska känna glädje och lust att röra på sig. 

Att använda matematik tillsammans med barnen. 

Metod 

 • Plocka kottar
 • Se till att nummerlappar finns
 • Fixa start och mål skyltar 
 • Förbereda musik inför uppvärmning
 • Fruktkorg med äpplen
 • Dela ut ansvarsuppgifter, (tex uppvärmning, fruktutdelning, dokumentation osv)
 • Mäter upp banan (för att kunna räkna ut hur långt vi sprungit)

Vi börjar med att dela ut nummerlappar till de barn som vill delta, sedan samlas vi tillsammans och har uppvärmning med musik där en personal leder. Vid starten får barnen plocka en kotte var och sedan springa/gå rundan och vid mål lämna kotten i en hink. Alla barn får springa/gå hur många varv de vill. Vid mål delas det ut frukt till barnen. När barnen sprungit klart samlas vi och räknar kottarna för att se hur många varv de sprungit, vi jämför med föregående år för att se om det sprungit fler eller färre varv.

Vi räknar ihop antal varv de sprungit för att se hur långt vi har kommit norrut och söderut på en karta. 

      Nilsson Evidon, M - Kartbok Sverige - 29678390             

Uppföljning och utvärdering (hur blev det?)

Analys och utveckling (varför blev det så? hur går vi vidare?) 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: