Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik: Kraft och tryck åk 9

Skapad 2020-11-23 09:05 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 9 Fysik
Varför kan man sitta kvar i berg och dalbanan även när man är upp och ner. Svaret är krafter och det kommer vi ta reda på mer om i detta område. Vi kommer även att undersöka olika sorters tryck.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 • Krafter och motkrafter
 • Tyngdkraft, gravitation och dragningskraft
 • Massa, tyngd och vikt
 • Stabilitet, stödyta och tyngdpunkt
 • Kraftresultanter
 • Tryck, lufttryck och vattentryck

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga. Du kommer få arbeta med övningar som hjälper dig att lära dig viktiga begrepp. Vi kommer utföra och dokumentera olika laborationer. Texten i boken läser vi tillsammans och kanske ser vi nån förklarande film!

Viktiga begrepp!

 • Krafter: tyngdkraft, normalkraft, dragningskraft, friktion, kraftresultant
 • Stabilitet: stödyta, tyngdpunkt, massa
 • Tryck: lufttryck, vattentryck, kommunicerande kärl

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Förstå och förklara krafter, stabilitet och tryck med hjälp av fysikens begrepp, teori och modeller. Utföra vissa beräkningar när det kommer till tyngdkraft och tryck. Kunna rita kraftresultanten av två krafter.

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och undersökningar.
 • Vid inlämningsuppgifter och laborationsrapporter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: