Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra prioriterade mål 2020-2021

Skapad 2020-11-23 09:19 i Fotö förskola Öckerö
Förskola
Vårt systematiska kvalitetsarbete utifrån läsårets prioriterade mål för Öckerö kommuns förskolor utifrån politikens mandatmål.

Innehåll

Prioriterade mål 2020-2021

De prioriterade målen används i vårt systematiska kvalitetsarbete som ligger till grund för planering, analys, val av metoder och utvärdering av vår undervisning. 

 

Dokumentation sker i Unikum och Stratsys. 

Normer och värden: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka ifrågasätta och samtala om dessa. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Barns delaktighet och inflytande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska pinciper och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: