Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lackarebäcksskolans LPP, NO/ Magnetism

Skapad 2012-02-01 18:30 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
NO/Magnetism, årskurs 4/VT2012
Grundskola 4 Fysik
...

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Eleverna kommer att arbeta i grupper och enskilt.
 • Vi kommer att ha samtal och diskussioner.
 • Undersökningar och experiment i grupp.
 • Dokumentation i olika former med hjälp av digitala verktyg.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 

 • du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
 • du kan göra enkla frågeställningar och planeringar som du kan arbeta utifrån
 • du kan arbeta på ett säkert och fungerande sätt med den utrustningen vi använder
 • du kan jämföra dina och andras resultat i undersökningar
 • du kan diskutera likheter och skillnader och vad det beror på i undersökningar
 • du kan ge förslag som kan göra undersökningen ännu bättre
 • du kan göra enkla dokumentationer med text och bild
 • du har grundläggande kunskaper om magnetism och kan ge exempel på dessa 
  

  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: