Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd år 5 Vidingsjöskolan

Skapad 2020-11-23 10:54 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 5 Slöjd
Detta är en generell pedagogisk planering för år 5 i trä- och metallslöjd.

Innehåll

Bedömningsform

Genom att resonera med eleverna hur de tänker gå vidare under arbetets gång.

Att observera och notera hur eleven arbetar med sina uppgifter från idé, genomförande till utvärdering av det färdiga resultatet.

Att lyssna på hur eleven resonerar och motiverar sina val av färg, form och material.

Att läsa och återkoppla på elevens skriftliga utvärdering om det färdiga slöjdalstret.

Att läsa och återkoppla på elevens loggbok.

 

 

Bedömningsaspekter

Att eleven:

 • kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • kan använda maskiner, verktyg och redskap på ett funktionellt och säkert sätt i arbetet med olika hantverkstekniker.
 • kan utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till sina val.
 • kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • kan ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • tolkar slöjdföremåls uttryck och för resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Undervisning

Generellt:

Eleven får möjlighet att skapa egna enkla slöjdprodukter utifrån egna idéer och olika inspirationskällor. 

Eleven får lära dig att använda lämpliga, redskap, verktyg och maskiner.

Eleven kommer att välja färg, form och material.

Eleven deltar i planeringen av ditt slöjdföremål och utvecklar din förmåga att ta ansvar för ditt arbete.

Eleven får träna på din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 

Konkret:

Materiallära: Eleverna får under terminen prova på att slöjda (bearbeta) och kunskap i flera olika sorts material, som tex. spånskiva, metall (tenn, koppar, aluminium) och betong.  

Hantverkstekniker: Eleverna kommer få prova på flera nya hantverkstekniker kopplade till material som eleverna inte arbetat med, som tex. skålslagning i metall, tenngjutning och kopparreliefer. Eleverna kommer dock arbeta vidare med redan kända tekniker som tex. hyvling och sammanfogning med spik alt skruv.   

Skisser och arbetsbeskrivningar: Eleverna får träna att göra skalenliga ritningar samt skisser som grund för slöjdarbeten, särskilt inom arbetsområdet "Fantasihyllan". Eleverna inhämtar inspiration från exempel vid genomgångar och användandet av sin medhavda lärplatta.

 

Återkoppling

Återkoppling sker löpande i muntligt dialog under lektionen. Eleverna skriver och infogar bild i et eget loggboksdokument efter varje lektion i sina medhavda lärplattor. De får varje vecka skriftlig respons på dessa loggboksanteckningar som de i början av lektionen kollar av. Eleverna skriver också en utvärdering för slutförda slöjdarbeten som de också får återkoppling på.    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Matris

E
C
A
Ide
Jag hade svårt att komma på vad jag skulle göra. Jag kopierade ett arbete jag såg.
Jag kopierade ett arbete jag såg men jag ändrade så att arbetet blev mer personligt.
Jag kom på en helt egen idé till mitt arbete när jag tittade på förslag och material. Jag letade själv upp material som jag använde.
Genomförande
Jag arbetade ganska noggrant och fick mycket hjälp av läraren. Jag kunde använda verktygen, redskapen och maskinerna på ett ganska bra sätt. Jag behövde för att komma framåt i mitt arbete. Jag behövde hjälp med att välja rätt teknik/arbetssätt till mitt arbete. Jag var inte planerad och medveten när jag använde slöjdens material till mitt arbete.
Jag arbetade noggrant och försökte själv komma framåt med hjälp av olika typer av instruktioner. Jag kunde använda verktygen, redskapen och maskinerna på ett bra sätt. Jag kunde hjälpa till och ge förslag som gjorde att mitt slöjdarbete gick framåt. Jag kunde ge förslag på teknik/arbetssätt till mitt arbete. Jag var planerad och medveten när jag använde slöjdens material till mitt arbete.
Jag arbetade mycket noggrant och kom framåt i mitt arbete med hjälp av olika typer av instruktioner. Jag kunde använda verktygen, redskapen och maskinerna på ett mycket bra sätt. Jag var väl planerad och väl medveten när jag använde slöjdens material till mitt arbete. Jag visste själv hur jag skulle komma framåt i mitt arbete med egna kunskaper och hjälp av olika instruktioner. Jag kunde själv välja teknik/arbetssätt till mitt arbete.
Värdera
Jag skrev kortfattat eller inte alls i loggboken efter lektionerna. Jag skrev kortfattat eller inte alls en utvärdering när arbetsområdet var klart.
Jag skrev utförligt i loggboken efter lektionerna och i utvärderingen när arbetsområdet var klart.
Jag skrev utförligt i loggboken efter lektionerna och i utvärderingen när arbetsområdet var klart. Jag reflekterade även över hur min prestation påverkat mitt slöjdarbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: