👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2: Språkförhållanden i Norden (BF19B)

Skapad 2020-11-23 13:18 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Syftet med momentet är att lära sig begrepp kopplade till romananalys samt skriva en romananalys. Examination sker genom lektionsövningar och ett avslutande test i Inspera. Arbetsveckor: veckor 43-49
Gymnasieskola Svenska
Nu ska vi lära oss om språkförhållanden i Norden och läsa lite danska och norska. Det kan vara bra att kunna lite om de länder och de språk som både historiskt och på karten ligger närmast Sverige.

Innehåll

Att kunna som olika språkförhållanden i Norden och kunna lyssna på norska och danska texter och förstå stora delar av dem ingår i kursen Svenska 2. Här kommmer vi arbeta med grupparbete och muntlig redovisning vilket gör att både  

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Arbetet kommer att ske under mellan veckorna 16 och 19. Examinationen sker genom gruppredovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
  Sve  -

Matriser

Sve
Svenska 2: Språkförhållanden i Norden

Kunskaper och färdigheter
E
C
A
Muntlig framställning
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Muntlig framställning
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Muntlig framställning
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. .
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt.
Muntlig framställning
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Källhantering
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta ger eleven vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta ger eleven vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Källhantering
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Språksituationen i Sverige
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige.