👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Glädje

Skapad 2020-11-23 13:54 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola 2
Pedagogisk planering Tema Glädje

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Tema/ Aktivitet: Glädje

Fritidshem: Ugglan

 Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

 •  kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

 

med centralt innehåll och koppling till styrdokument:

LGR11:

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama

 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 

Mål:

Målen beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intresse viktiga utgångspunkter.

 • Våga uttrycka sig genom olika uttrycksformer, såsom sång, skådespel, kulisser, ljud, ljus. 

 

Uppföljning & Utvärdering: 

Beskriv hur ni ska dokumentera och utvärdera hur väl målen har nåtts.

 • Musikalen blir dokumentation - filma

 • Samtala och skriva ner hur arbetet gått när det är avslutat.Undervisning/ arbetssätt:

Beskriv de aktiviteter och det innehåll som eleverna kommer att få möta för att nå målen.

 • När? Under fritidstid på utsatta tider

 • Hur? Dela upp eleverna efter vad de själv vill göra i deltagandet av musikal, sedan arbete i dessa grupper

 • Vem? Alla på fritids UgglanElevinflytande: 

Beskriv hur eleverna ges inflytande över arbetet.

 • Eleverna får själva välja sitt deltagandeReflektion & framgångsfaktorer:                                                                                                                                   

Beskriv hur ni går vidare efter avslutat arbete och vad ni tar med er.

 

 •  Samtala med elever om vad som fungerat bra och vad som kan göras bättre. Elevutvärdering.