Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i skogen

Skapad 2020-11-23 15:02 i Nya Rydsskolan F-6 Linköping
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vilka djur finns i den svenska naturen? I det här området får vi lära oss om några vanliga djur som finns i den svenska naturen, med fokus på skogen. Vi kommer att fokusera på fyra saker om varje djur: utseende, boplats, ungar och föda. Vi kommer även att jobba med faktatexter i relation till de olika djuren vi jobbar med.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer att arbeta med:

 • Fakta om några vanligt förekommande djur i Sveriges skogar (t.ex björn, älg, rådjur, hare) med fokus på utseende, boplats, ungar och föda.
 • Den fakta vi tar del av kommer från olika typer av medier som t. ex. faktaböcker och faktatexter, men även små korta naturfilmer eller program med fokus på olika djur. 
 • Grundläggande källkritik i relation till de olika medierna där vi hämtar informationen ifrån.
 • Läsning och skrivning av faktatext utifrån cirkelmodellen med hjälp av fyrfältare och iPad.
 • Diskussion i helklass.

Eleverna kommer att få vara delaktiga i att välja ut de djur som de vill veta mer om, vilka vi sen lär oss mer om tillsammans. Detta för att göra området mer elevnära.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv SvA
Djur i skogen SVA

Kunskapskrav NO åk 1-3

Nivå 1
Ej godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Enkla undersökningar av djur
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra enkla undersökningar som handlar om naturen.
Namnge djur
Eleven namnger några djur (i skogen i Sverige).
Fyrfältaren (utseende, boplats, föda, ungar)
Eleven dokumenterar sina undersökningar och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Kunskapskrav i svenska som andraspråk åk 1-3

Nivå 1
Ej godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Läs-/hörförståelse
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.
Faktatext
Eleven kan (med hjälp) söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Faktatexterna innehåller ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Muntlig kommunikation kring djur i skogen
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen. I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Skriftlig kommunikation kring djur i skogen
Eleven kan skriva enkla texter på dator (iPad).

NO Sv SvA
Djur i skogen

Kunskapskrav i NO åk 1-3

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Undersökning om djur i skogen
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven (i helklass) utföra enkla undersökningar som handlar om naturen.
Namnge djur i skogen
Eleven namnger några djur (i skogen i Sverige)
Fyrfältaren (utseende, boplats, föda, ungar)
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Kunskapskrav i svenska åk 1-3

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läs-/hörförståelse
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Skriva på iPad
Eleven kan skriva enkla texter på dator (iPad).
Gemensam faktatext utifrån cirkelmodellen
Eleven kan (gemensamt) söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Diskussion
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Muntliga instruktioner
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: