Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julkalender Kluringen julen 2020

Skapad 2020-11-23 15:24 i Nyhammars förskola Ludvika
Julkalender med uppdrag inom NTA, läs- och skriftspråksutveckling, matematik, traditioner mm.
Förskola
En julkalender med olika uppdrag från Nissen som är kusin med Klas. Uppdragen handlar om NTA, läs- och skriftspråksutveckling, matematik, traditioner mm.

Innehåll

 

Var är vi?

Barnen ser fram emot jul och pratar om att tomten kommer snart, de har börjat räkna ner dagarna. De har även börjat prata om tomtens hjälpreda Nisse. De pratar om julkalendern, att de brukar ha en hemma och att vi brukar ha en här på förskolan.

Vart ska vi?

Vi vill med hjälp av Nissen och hans kusin Klas skapa intresse och nyfikenhet inom områden såsom:

* Traditioner

* Läs- och skriftspråksutveckling

* Matematik

* Motorik, både grov- och finmotorik

* NTA

* Stimulera fantasi

* Hållbar utveckling

* Skapande

* Samarbete

Vi vill att barnen stimuleras till intresse och förståelse för de olika utvecklingsområdena samt får möjlighet att träna in bland annat grundrörelser.

Hur gör vi?

Vi skapar en julkalender där Nissen kommer med uppdrag, ibland är även hans kusin Klas med och ger uppdrag. Vi tar fram material inom de olika områdena:  NTA, läs- och skriftspråksutveckling, matematik, traditioner, skapande, hållbar utveckling, samarbete och motorik.

Vi arbetar tillsammans med barnen med uppdragen och lyssnar in deras funderingar, ställer frågor som syftar till mer nyfikenhet och intresse att ta reda på mer.

Vi sätter in en Nissedörr i öppna spisen i samlingsrummet där vi under julveckorna kommer skapa en mer och mer julig känsla runt dörren.

Vi gör uppdragen tillsammans med barnen och lyssnar in deras funderingar. Vi dokumenterar med kamera samt sätter upp bilder runt om på avdelningen som kommer skapa utrymme för reflektion barnen emellan och mellan barn och pedagoger. Vi skriver inlägg i Unikum och reflekterar och analyserar där.

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: