👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema GUL

Skapad 2020-11-24 07:53 i 023241 Förskolan Gamlebyplan 3 Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Planering för undervisning med språkfokus med färgen gul som tema.

Innehåll

I förhållande till enhetsmålet ”Barnen i Rinkeby Östra förskolor utvecklar sina språkliga och kommunikativa förmågor” har vi valt att lägga fokus på barns språkliga utveckling under hösten 2020, syftet med fokusområdet är att barnen ska utveckla en god språklig grund. Där vi pedagoger ger barnen förutsättningar för barnens utveckling samt att verksamheten ska präglas av en språkande miljö.

Vi vill att genom måltidspedagogik, skapande och naturvetenskap ska barnen få möjlighet att utveckla sitt språk. Genom att språket är i fokus i dom olika aktiviteterna så ska barnen få ett större ordförråd och förståelse att begreppen vi kommer använda oss av kan användas i olika sammanhang.

Genom att få arbeta med olika grönsaker på flera olika sätt samt med hjälp av olika redskap utvecklas deras ordförråd samt förståelse för hur allt hänger ihop från jord till bord. Vi vill att barnen ska utveckla empati och förståelse genom att de får vänta på sin tur i de olika momenten som utförs genom matlagning. Med hjälp av bilder på grönsakerna, text och former på väggarna kopplas aktiviteten samman med övriga sammankopplade projekt på avdelningarna, dvs måltidspedagogik, skapande, naturvetenskap.

 

Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande:
Vi kommer att arbeta med 1 grönsak under 2 veckor åt gången. Utifrån den valda grönsaken kommer vi att planera hur den ska utforskas och tillagas tillsammans med barnen. Genom måltidspedagogik vill vi öka barnens medvetenhet, nyfikenhet, intresse kring grönsaker som de inte har ätit förut, genom matexperiment, skapa, leka samt samtala om grönsakerna. På detta sätt hoppas vi att det kommer att väcka barnens nyfikenhet samt att de ska våga prova och smaka på grönsaker som de inte tidigare upplevt. Barnen ska tycka att det är roligt samt spännande att utforska veckans grönsak.

 

Vi vill:

- Öka barnens medvetenhet och intresse för grönsaker.
- Väcka barnens intresse och nyfikenhet kring smak för att våga prova nytt.

- Att barnen ska få skogsvana. Tex att gå i skogen, klättra, känna, lukta, leka och ha roligt.
- Att barnen ska få bekanta sig med olika tekniker i skapande. Tex måla, skapa i lera.

 

Vi har även valt 5 centrala begrepp som vi kommer benämna i undervisningen

*kotte

*pinne

*löv

*gul

*lup

 

Hur målet ska utvärderas:
Vi kommer kontinuerligt utvärdera på vårt reflektionsmöte samt vid utvärdering av terminen.

Dokumentation:
Vi kommer att dokumentera i unikum så föräldrarna kan vara med under processens gång. Vi kommer även hänga dokumentation på väggen så vi kan diskutera med barnen om deras process samt upplevelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18