Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2020-11-24 11:15 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 9 Historia
Varför blir det krig mellan olika länder och folkgrupper? Vi sätter oss in i vilka orsaker som finns och hur de kan samverka. Med de båda världskrigen som exempel lär vi oss mer om vad krig kan få för följder, olika politiska ideologiers roller och hur de stora förlorarna i ett krig, civilbefolkningen, påverkas.

Innehåll

Arbetssätt: Vi kommer att arbeta med olika uppgifter baserade på genomgångar, filmer och berättelser från krigen. Diskussioner i mindre grupper och helklass. Vi jobbar med bildanalys, begrepp, källkritik och historiebruk.

Bedömning:  Kontinuerligt under arbetets gång samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och prov.

Tidsplan: v46- v7

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Världskrigens tid

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper A
Tidsperioder
Fakta
Du har grundläggande kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonemang
Samhällsförändringar, levnadsvillkor, handlingar
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Historiska begrepp
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda källmaterial
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk
Hur hi har använts
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: