Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries 8B

Skapad 2020-11-24 12:05 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this project you will learn a lot about a country where English is the native language.

Innehåll

Pedagogisk planering

Ämne: Engelska

Klass/grupp: 8A , 8B och 8C

Tidsperiod: v. 36 - 46

 

 

Stöd
Checklistor med vilka saker som måste finnas med i ditt arbete. Hjälp med att skriva texter genom respons från din lärare. Stavningsprogram och hjälp i själva skrivandet. Möjlighet att göra vissa skriftliga delar muntligt vid behov. 

Arbetssätt och arbetsformer
Vi arbetar först i grupp med de klasskamrater som har samma land som du, sedan enskilt med att skapa vår presentation

Centrala begrepp
Vi arbetar med ord som har med geografi och resande att göra. Vidare tittar vi på de grammatiska strukturer som styr hur man säger att man gjort någonting i dåtid. Arbetet med verb i dåtid pågår samtidigt som vi skriver våra texter för att öva på denna struktur. 

Digital kompetens
I arbetet söker du information med hjälp av din iPad. Du funderar över källornas trovärdighet. Du använder youtube för att hitta exempel på den typ av engelska du arbetar med. 

Bedömning
Se lärandematrisen för bedömningen. 

Källhänvisning

Skolverkets allmänna råd - Planering och genomförande av undervisningen (Stockholm 2011)

 

www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/planera-och-undervisa

 

Uppgifter

 • Travel Diary

 • Presentation English Speaking Countries

 • Presentation - country

 • Hörförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Muntlig presentation av ett land

Bedömning
Inte riktigt där än...
Bedömning
E
Bedömning
C
Bedömning
A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.

En
Writing - travel diary

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

F
E
C
A
Struktur
Texten har för lite struktur. Innehållet blir svårförståeligt.
Texten har viss struktur, innehåller de tre efterfrågade delarna. (inledning, mitt, slut)
Texten har klar struktur. De tre delarna är väl behandlade. (inledning, mitt, slut)
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är för enkelt eller för kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat. Du har anpassat till den som ska läsa på ett ganska bra sätt.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel. Du har anpassat på ett bra sätt till den som ska läsa texten.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför. Anpassar texten till läsaren på ett mycket bra sätt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt.

En
Engelska - hörförståelse

Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna och förstå
Insats krävs
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: