Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Från flodkulturerna till revolutionerna

Skapad 2020-11-24 13:05 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Historiska händelser påverkar ofta sådant som sker runt om i världen idag och det är därför viktigt att känna till sin historia för att kunna förstå sin samtid. Av den anledningen kommer vi också att arbeta med hur historia kan användas, det vill säga det som kallas historiebruk samt användandet av historiska källor.

Innehåll

Tidsram v. 46-3

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att kunna redogöra för den aktuella perioden
 • Din förmåga att kritiskt granska, värdera och tolka källor
 • Din förmåga att använda dig av historiska begrepp

Undervisning och arbetsformer

 • Grupparbete
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Arbete med faktatexter
 • Film

Bedömning - vad och hur

 • Dina kunskaper om de aktuella historiska perioderna.
 • Din förmåga att kunna redogöra för orsaker till och konsekvenser av olika händelser.
 • Din förmåga att kunna redogöra för människors levnadsvillkor, 
 • Din förmåga att kunna redogöra för samband mellan olika tidsperioder.
 • Din förmåga att använda dig av olika historiska källor och föra ett resonemang kring källornas trovärdighet och relevans.
 • Din förmåga att använda dig av begrepp som är relevanta för arbetsområdet.

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt prov
 • Läxförhör
 • Muntligt seminarium
 • Skriftlig uppgift i källkritik 
 • Skriftlig uppgift i historiebruk

Matriser

Historia: Från de tidiga flodkulturerna till revolutionerna

ej E
E
C
A
Historiska tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historian
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: