Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2020-11-24 20:13 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Kristendomen är en av de fem världsreligionerna. Under några veckor kommer vi att läsa, lyssna och titta på filmer om kristendomen. Vi kommer att samtala och diskutera det vi lär oss, och vi kommer att göra jämförelser med andra religioner vi känner till för att finna likheter och skillnader.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i religionskunskap ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • analysera kristendomen, andra religioner och andra sätt att tro
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället, reflektera över frågor om livet och över din och andras personlighet
 • diskutera vad som är rätt och fel med hjälp av etiska begrepp och modeller      
 • söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

I det här avsnittet som handlar om kristendomen ska du få lära dig om:

 • Jesus liv som det beskrivs i Nya testamentet,
 • centrala tankar i kristendomen,
 • kristna högtider,
 • kristna riter,
 • de första kristna,
 • olika kristna kyrkor (grupper),
 • hur Sverige blev ett kristet land och om
 • kristendomen i Sverige förr och nu.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att lära oss om detta genom:

 • att läsa och skriva olika texter,
 • titta på olika filmer om kristendomen,
 • samtala och diskutera det lästa i grupper och i helklass.

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma;

 • ditt deltagande i arbetet och i samtal och diskussioner.
 • de uppgifter du får, och lämnar in, i samband med arbetet.

Matriser

Re
Religion

Religion

På väg
E
C
A
Världsreligionerna
Du har få, eller inga kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar, med stöd, om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utveckla t sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck och tankegångar
Du kan med stöd beskriva hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklatsätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Kristendomen och dess betydelse
Du försöker eller kan, med stöd, beskriva några kristna högtider och traditioner. Du kan, med stöd, jämföra kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du försöker eller kan, med stöd, diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Moraliska frågor
Du försöker eller kan, med stöd, diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Etiska begrepp
Du försöker fundera över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du försöker använda några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Information och källor
Du försöker använda olika källor för att söka information om olika sätt att tro. Du försöker eller kan, med stöd, diskutera hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: