Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2020-11-24 20:36 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vad är religion? Vi kommer bland annat lära oss om de Abrahamitiska religionerna och vad de har gemensamt.

Innehåll

 

 

Mål:

 • Jag känner till att det finns olika religioner och symboler. 

 

 • Jag kan återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln (Skapelseberättelsen, Noak ark, Abraham, Moses, Jesu födelse).

 

Arbetsmetod:

Gemensamma genomgångar och diskussioner.

Film och bildspel

Läsa och skriva faktatexter 

Återberättande 

Bilduppgifter 

 

Bedömningsunderlag:

Elevernas aktiva deltagande på lektionerna

Elevernas samtal, analyser och resonemang

Elevernas bilder

Elevernas stenciler

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: