Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Alfa kap. 3 - Tid och statistik

Skapad 2020-11-25 07:59 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta kapitel kommer vi att arbeta med klockan, tid, olika sorters tabeller och medelvärde.

Innehåll

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer du att arbeta om:

 • klockan - digital tid och vanlig tid
 • tidsskillnader
 • år, månader, dygn och datum
 • timmar, minuter och sekunder
 • tabeller och diagram
 • medelvärde

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Arbeta enskilt och med andra.
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Lära oss använda metoder för uppställning när det gäller de olika räknesätten.
 • Arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), med aktiviteter och problemlösning.  
 • Gå igenom strategier vid problemlösning.
 • Kommunicera matematik och träna oss på att använda matematiska begrepp.

Läxor som tillhör de olika delarna finns här: 

http://www.matematikabg.se/elever/laxor.html 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* använda matematiska begrepp, t ex år, månad, vecka, dygn, timmar, minuter, sekunder, diagram och medelvärde

välja och använda metod, använda matematiska metoder för att räkna de olika räknesätten

problemlösning, formulera och lösa problem med hjälp av lämpliga strategier och metoder

resonera och kommunicera, hur väl du kan berätta om hur du har tänkt, diskutera det med dina kamrater och om du kan visa det i räknehäftet

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Alfa kap. 3

Jag...
Jag...
Jag...
Begrepp
...kan några begrepp, tex dygn, datum, diagram med vuxenstöd. ...kan analog och digital klocka med vuxenstöd.
...kan några begrepp, tex dygn, datum, diagram. ...kan analog och digital klocka.
...kan flera begrepp och kan använda dem i välkända sammanhang. ...kan klockan och medelvärde.
Metod - tid
...kan räkna med tid med hjälp av klockan med vuxenstöd.
...kan räkna tid med hjälp av klockan.
...kan räkna med tid.
Metod - statistik
... kan läsa av och rita stapeldiagram med vuxenstöd. ... kan räkna ut medelvärde med vuxenstöd.
...kan läsa av olika diagram. ...kan rita stapeldiagram. ...kan räkna ut medelvärde.
...kan läsa av olika diagram. ....kan rita stapeldiagram och linjediagram. ...kan räkna ut medelvärde.
Problemlösning
...kan lösa enkla problem med vuxenstöd.
...kan lösa enkla problem.
...kan lösa enkla problem i flera steg.
Resonera och kommunicera
...kan berätta och prata om hur jag tänker när jag räknar med vuxenstöd. ...kan diskutera matematik med hjälp av en vuxen.
...kan berätta och prata om hur jag tänker när jag räknar. ...kan diskutera matematik
...kan visa och samtala om hur jag tänker när jag räknar. ...kan diskutera matematik, ställa frågor och svara på andras frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: