Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten-ytspänning

Skapad 2020-11-25 10:40 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Efter barnens experiment och hypoteser kring flyta/sjunka jobbar vi vidare med de frågor som kommit upp. Vi närmar oss fenomenet YTSPÄNNING

Innehåll

BAKGRUND

Barnen har i smågrupper fått testa om olika saker flyter eller inte. Vissa har kunskap innan efter att ha provat själva. Vissa vill ta reda på mer och får aha upplevelser när det inte blir som de trodde.

Ett barn tror att om en kotte får ligga länge i vatten så sjunker den. Något barn tror att allt med luft i flyter. Tunna saker trycker bort vattnet. 

Detta är bara en del av barnens hypoteser och frågor som vi vill jobba vidare med och som väckt barnens intresse.

MÅL

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

självständighet och tillit till sin egen förmåga

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

ARBETSGÅNG

Först redovisar vi för det barnen sagt och sett, vilka problemställningar och hypoteser som kommit upp. Vi kommer lägga en kotte i vatten och ställa på förskolan för att se vad som händer under längre tid med den.

Sen delar vi upp barnen i grupper om tre och har 3 stationer. Barnen som inte är vid station tränas i ansvar och självständighet då de får välja att rita, läsa bok eller lägga pussel medan de väntar.

Station 1: Vad händer om man stoppar en apelsin i vatten? Och om man skalar den? Berätta eller rita

Station 2: Vi har ett mynt som vi droppar vatten på. Vi kopplar upp det på storbild så det syns tydligt och ser hur vattnet försöker hålla sig kvar på myntet. Berätta eller rita

Station 3: Vi tar en sak som barnen vet flyter tex duploklots. Vi droppar i diskmedel och se vad som händer? Berätta eller rita

UTVÄRDERING

Vi sparar på barnens svar och ev teckningar. De äter frukt och vi ser hur de orkar ha en samling annars sparar vi det till efter utevistelsen. Frågor som ställs till barnen då är:

Vad har vi lärt? Vilka hypoteser har vi. 

 

Nästa gång ska vi låtsas vara vattendroppar eller molekyler och ha lite rörelselekar för att förstå eller leka "ytspänning".

 

Uppgifter

  • Experiment i smågrupper

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: