Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandsäkerhetstema

Skapad 2020-11-25 13:15 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
V. 48 är det nationell brandsäkerhetsvecka. Det är en lämplig tid inför advent att vara uppmärksamma på hur man agerar i närheten av levande ljus. Vi tar också upp hur man ska göra om det börjar brinna.

Innehåll

Syfte:

Många barn kan tycka att det är skrämmande och oroväckande med brand. Vi vill att barnen ska få en förberedelse för hur en brandövning går till och hur man gör vid en riktig brand för att skapa trygghet och kunskap hos barnen.

Mål:

Det läroplansmål vi kommer fokusera på är:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

 

Metod

Veckan före 1:a advent kommer vi prata om tända ljus, eld och hur vi ska göra om det börjar brinna. Vi kommer starta temat med att läsa böckerna Bojan och Brandbilen samt Brandmannen på jobbet. Under veckan kommer vi skapa, experimentera och leka oss genom veckan med fokus på eld. Vi kommer göra en bana med stolar, bord och filtar där barnen får krypa igenom/under dessa gångar som man gör vid en brand. Vi skapar olika saker med olika material som ger utfryses för fantasi men också bearbetning om det känns lite läskigt. Vi kommer ha en brandövning där vi tränar om det skulle ske på riktigt.  Genom att diskutera och möta barnens nyfikenhet vill vi att barnen ska känna en tillit till sig själva vid en brand. Vi kommer också att arbeta med böcker, tv program och filmer -Halvan och brandbilen på Polyglutt., film från brandförsvaret, Brandman Sam. SVT barn: Lilla brandstyrkan. Vi ska arbeta med att lära oss larmnumret 112.

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer dokumentera genom unikum, väggdokumentation och genom barnens alster.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: