Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden år 6

Skapad 2020-11-26 08:01 i Kungsbergsskolan Linköping
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Nu ska vi titta närmare på 1600-talet, tiden då Sverige blev ett stort Östersjörike.

Innehåll

 

Så här arbetar vi

- Faktafilmer

- Läsa i historieboken, Koll på Stormaktstiden, samt arbeta med tillhörande instuderingsfrågor. 

- Samtal och reflektion.

- Arbete om betydelsefulla personer och händelser under Stormaktstiden.

Det här ska du utveckla:

- Förmågan att göra jämförelser mellan stormaktstiden och vår tid.

- Förmågan att resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats samt orsaker till förändringarna och konsekvenser av dem.

- Förmågan att söka information och att kritiskt granska källor.

 

För att nå dit behöver du börja med att bygga på din kunskap om fakta och begrepp som hör till stormaktstiden, se nedan.

- När var Sverige en stormakt?

- Svenska regenter och andra viktiga personer under stormaktstiden.

- Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag?

- Kända och viktiga händelser (Vasaskeppet, 30-åriga kriget, häxprocesserna)

- Hur Sveriges gränser förändrades.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Stormaktstiden matris

Stormaktstiden lärandematris

-->
-->
-->
Tidsepoken Stormaktstiden
-varför tidsepoken kallas ”Stormaktstiden” (kronologi, orsak, samband)
Du förklarar enkelt varför tidsperioden kallas för Stormaktstiden.
Du förklarar utvecklat varför tidsperioden kallas för Stormaktstiden.
Du förklarar välutvecklat och väl underbyggt varför tidsperioden kallas för Stormaktstiden.
Den svenska statens framväxt och organisation
(tolka och reflektera över likheter/skillnader då och nu)
Du redogör enkelt för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden.
Du redogör på ett utvecklat sätt för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden och reflekterar över dåtidens styrning i jämförelse med dagens styrning.
Du redogör på ett utvecklat sätt och ett väl underbyggt sätt för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden och reflekterar över dåtidens styrning i jämförelse med dagens styrning.
Viktiga personer och händelser under stormaktstiden
(samband/fakta om personer och skeenden)
Du redogör på ett enkelt sätt om några viktiga personer under Stormaktstiden. .
Du redogör på ett utvecklat sätt om några viktiga personer samt händelser under Stormaktstiden.
Du redogör på ett utvecklat och ett väl underbyggt sätt om några viktiga personer samt händelser under Stormaktstiden.
Det svenska Östersjörikets utbredning
(tolka karta, orsak/konsekvens)
Du resonerar enkelt hur Sveriges utbredning runt Östersjön var under Stormaktstiden.
Du resonerar utvecklat hur Sveriges utbredning runt Östersjön var under Stormaktstiden.
Du resonerar välutvecklat hur Sveriges utbredning runt Östersjön var under Stormaktstiden och redogör för hur Sverige utökade sitt landområde under Stormaktstiden.
Ämnesspecifika ord
- centrala ord och begrepp
Du använder dig av några begrepp som är relevanta för arbetsområdet på ett korrekt sätt.
Du använder dig av flera begrepp som är relevanta för arbetsområdet på ett korrekt sätt.
Du använder dig av de begrepp som är relevanta för arbetsområdet på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: