Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdpåse

Skapad 2020-11-26 09:10 i Åledsskolan Halmstad
Du ska göra en slöjdpåse så att du har någonstans att förvara det du håller på att göra under din skoltid i slöjden.
Grundskola 4 Slöjd
Du ska lära dig att mäta, klippa i tyg, färga ett tyg med batikfärgning och använda dig av shaboriteknik, brodera eller göra en applikation och sy på maskin. Du ska också träna dig på att kunna följa en skriftlig instruktion.

Innehåll

När?

Under några veckor arbetar vi  att göra en förvaring för framtida arbete i det textila området.

Vad?

Frågeställning

Hur gör man en skiss?

Val av tyg?

Vilka färger skulle du kunna använda till ditt namn?

Hur vill du placera ditt namn på påsen?

Vill du brodera ditt namn, göra det som en applikation eller finns det någon annan teknik du kan använda dig av för att få ditt namn på påsen/väskan?

Hur läser man instruktioner och mönster?

 

Ord vi lär oss:

   Batikfärgning

   Shaboriteknik

   Applikation - vlisofix

   Symaskinen – pressarfot, övertråd, undertråd, spole, handhjul

   Mönster arbetsbeskrivningar – rätsida, avigsida, sömsmån, trådriktning

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

    Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

    Hur redskap benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt

    Idéutveckling, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen

    Utforska materialens, redskapens och verktygens möjligheter

    Några materials ursprung, ex bomull

 

Centralt innehåll (kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att mäta och klippa ut påsen i ett vävt tyg

Vi batikfärgar tyget och använder shaboriteknik

Väljer hur namnet ska göras t.ex. brodera namnet, klippa ut bokstäver och sy fast dem - en applikation,

Använd symaskinen för att sy ihop påsen.

Varför?

Vi behöver något att förvara våra arbeten i under läsåret och skoltiden.

 

Redovisning/utvärdering

Svara på frågorna under Rubriken "Uppgifter" efter länkar.

 1. Vad har du gjort för slöjdarbete?
 2. Vilka material har du använt?
 3. Vilka redskap, verktyg, maskiner har du använt?
 4. Berätta hur du gjorde arbetet från början till slut.
 5. Vad lärde du dig?
 6. Vad var lätt/svårt? Motivera.
 7. Är du nöjd? Motivera varför/varför inte?
 8. Blev arbetet som du planerat? Vad ändrade du på? Varför?
 9. Hur har din arbetsinsats varit? Motivera.
 10. Hur blev kvaliteten på ditt arbete?

 

Länkar

http://www.brodera.nu

Uppgifter

 • Redovisning/Utvärdering

Matriser

Sl
Åledskolan bedömningsmatris med hållplatser - Slöjd åk 4

Har arbetat med
Hållplats 4
Hållplats 5
grundläggande kunskaper:
Du kan:
goda/relativt utvecklade kunskaper
Du kan:
goda/väl utvecklade kunskaper
Du kan:
Formge och framställa föremål
 • Sl
 • Sl
på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Tekniker oc redskap
 • Sl
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
 • Sl
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar till dina val.
Utveckla idéer
 • Sl
i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som dusjälv har sökt upp.
Handlingsalternativ som leder framåt
 • Sl
bidra till att formulera och välja handlingsalternativ, som under arbetsprocessen, leder framåt
formulera och välja handlingsalternativ, under arbetsprocessen, som efter någon bearbetning leder framåt
formulera och välja handlingsalternativ som, under arbetsprocessen, leder framåt.
Värdera
 • Sl
ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka slöjdföremålets uttryck
 • Sl
tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
tolka slöjdföremåls uttryck och föra väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: