Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2020-11-26 09:22 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Arbete med framförallt religionerna hinduism och buddhism.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi ska nu fokusera på de två världsreligionerna Hinduism och Buddhism. Vi ska lära oss om gudar, levnadsregler, högtider och riter.

Innehåll

Religionsundervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

 

Konkreta mål

Du ska känna till:

 • hur det är att leva som hindu och buddhist, regler och lagar
 • gudssyn och tankar kring livet och döden
 • viktiga högtider och riter inom de olika religionerna
 • de olika religionernas ursprung

 Undervisning

Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

 • gemensamma genomgångar
 • gemensam och individuell faktaläsning
 • titta på filmer och diskutera dem
 • jämföra likheter och skillnader
 • arbeta självständigt med faktatexter om religionerna
 • öva religionsbegrepp

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper

 • genom de skriftliga uppgifter du gör
 • din delaktighet och ditt resonemang i diskussioner

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: