Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på en bondgård: Sto, Hingst, Föl

Skapad 2020-11-26 13:18 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Barnen har visat intresse för våra bondgårdsdjur vi har till vår bondgård på avdelningen. Ett intresse som vi tar tillvara på och tillsammans undersöker.

Innehåll

Syfte/ mål: 

Att tillsammans ta reda på vilka djur som ingår i familjen och vad dem heter (mamma, pappa, barn), vart djuren bor, vad de äter, vad de tycker om, hur de låter och vad vi människor får från djuren. 

Metod/Genomförande

 • ·       Film: Hemma hos häst bonden - Bonden i skolan (youtube)
 • ·       Fakta böcker - Arla "Hästen" 
 • ·       Kreativt skapande- Häst  av handavtryck.
 • ·       Mind map - som blev ett bildcollage som sammanfattar det vi lärt oss av häst.
 •      Studiebesök på Önnestads lantbruksgymnasium. 

 

Hur gör vi för att synliggöra lärandet? 

Vi har dokumenterat aktiviteterna genom

 • ·       foto 
 • ·       det vi skapat tillsammans så som pyssel, bildcollage och böcker 
 • ·       diskussioner/samtala tillsammans med andra (barn-barn, barn-pedagog)
 • ·       gjort föräldrar delaktiga genom lärlogg och dagliga samtala. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: