Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande i klassrum

Skapad 2020-11-26 13:34 i Nya Rydsskolan särskola Linköping
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet
Eleverna arbetar i klassrummet med skapande av olika slag.

Innehåll

Eleverna arbetar under passet Skapande med olika estetiska uttryckssätt i klassrummet. 
Vi försöker knyta an temat till övriga lektioner för att hålla en röd tråd; ibland kopplat till aktuella
årstider och högtider, ibland till filmer vi sett eller andra aktiviteter vi gjort. 

Till exempel kan vi arbeta med: 

 • fyll-i-bilder
 • måla efter förlaga
 • fritt målande
 • skapa med olika material, använda limpistol
 • skapa med papper, schabloner
 • skapa till vår story-line

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  1-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: