Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten, syror och baser - ht 2020

Skapad 2020-11-26 13:44 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Under den här perioden får du bekanta dig med luftens och vattnets kemi och lära dig om ämnen som kallas syror och baser.
Grundskola 7 Kemi
Under den här perioden får du bekanta dig med luftens och vattnets kemi och lära dig om ämnen som kallas syror och baser.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi har lärarledda genomgångar om teoriinnehållet och du får även jobba med lärobokens text, instuderingsfrågor i Classroom och material som du hittar på Internet. Vi jobbar med teoriinnehållet om luft och vatten under vecka 48 - 2 och vecka 51 blir det ett prov på luft och vatten. Under laborationer undersöks bl. a. syror och baser på olika sätt. Det arbetet redovisar du i ditt kemiundersökningsdokument i Google Classroom i samband med laborationerna. 

Matriser

Ke
Omdöme på området luft, vatten, syror och baser

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar
Systematiska undersökningar: dokumentation
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH­värde
10. Kunskaper om luft, vatten, syror och baser och användning av kemins begrepp och modeller. Partikelmodell för att beskriva och förklara spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark
Du har grundläggande kunskaper om luft, vatten, syror och baser och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om luft, vatten, syror och baser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om luft, vatten, syror och baser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö­ och hälsosynpunkt.
11. Förståelse av de kemiska ämnenas roll i naturen
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, luft eller vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, luft eller vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande, organismer, luft eller vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH­-värde
12. Förståelse av kemin i vardagen och i samhället
Du undersöker hur luft, vatten, syror och baser används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband.
Du undersöker hur luft, vatten, syror och baser används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Du undersöker hur luft, vatten, syror och baser används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt. Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: