Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Addition och subtraktion åk 4

Skapad 2020-11-26 14:14 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
Under detta arbetsområde kommer du att få träna på att förstå hur addition och subtraktion hör ihop.

Innehåll

Tidsperiod

 • 8 veckor, vecka 38-46

Förmågor

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Vad ska jag lära mig? 

Konkreta mål 

Du ska kunna:

 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000.
 • kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning.

Begrepp du ska kunna:

 • addition, subtraktion, addera, subtrahera, summa, skillnad, likhetstecken, fler - färre.

 

Hur ska jag visa det? 

     Formativ

 • Under arbetsområdets gång kommer jag att bedöma din förmåga att använda dig av de olika begreppen som står ovan samt bedöma hur du muntligt och skriftligt resonerar dig fram till olika resultat.

     Summativ

 • Kunskapskontroll i form av diagnos.

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar där vi pratar om matematik och tränar matematiska begrepp.
 • Mattekluringar
 • Arbeta individuellt samt i par/grupp.
 • Arbeta med läromedlet "Matteborgen".
 • Göra praktiska övningar och mattelekar.
 • Färdighetsträna på elevspel.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Addition och subtraktion åk 4

Addition och subtraktion

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem med strategier & metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: