Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Deckare

Skapad 2020-11-26 14:42 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vet du vad en deckare är? Kanske läser du redan en deckare eller har gjort det tidigare. Detektiver som ska lösa ett mysterium och fånga skurkar - detta möter du i en deckare. Deckare är en berättande text. En sådan text innehåller en början, ett problem, en lösning och ett slut. I deckaren finns också ledtrådar och villospår vilket gör att deckaren blir väldigt spännande! I det här arbetsområdet kommer du att få läsa, skriva och tala in en deckare.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa berättande texter och förstå hur den berättande texten är uppbyggd.

- känna igen vad som är typiskt för en deckare vad gäller innehåll och struktur.

- förutspå vad som kommer att hända.

- läsa mellan raderna. (Göra inferenser) 

- planera och skriva en deckare.

- göra person- och miljöbeskrivningar.

- skriva dialoger.

- vara delaktig i samtal och diskussioner kring olika texter.

- berätta om egna tankar och åsikter.

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika deckare och diskutera dem.

- göra olika övningar där ni ska träna på att kunna förutspå vad som kommer att hända i ett kapitel samt läsa mellan raderna för att få en större förståelse för innehållet.

- förbereda din deckare med hjälp av berättelseansiktet. Därefter skriva din deckare där du själv ska komma på handlingen samt skriva din text utifrån den givna strukturen som kännetecknar en deckare.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- din text

- din muntliga redovisning av deckaren. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Berättande text: deckare

Ny nivå
E
C
A

Deckare - skriva och muntlig framställning

Ny nivå
Struktur
Du har med en rubrik till din deckare. Din text har en enkel röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken men detta behöver du träna mer på. Du har med dialoger i din text men du behöver bli säkrare på hur dessa ska användas.
Du har med en relativt tydlig rubrik till din deckare som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken på ett relativt tydligt och sammanhängande sätt. Du har med dialoger i din text och är relativt säker på hur dessa ska användas.
Du har med en tydlig rubrik till din deckare som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Texten är lätt att följa. Du visar att du kan dela in din text i stycken på ett tydligt och sammanhängande sätt. Du har med dialoger i din text och är säker på hur dessa ska användas.
Innehåll
I din deckare finns något eller några av följande delar med: ett brott, ett motiv, villospår, ledtrådar och en lösning. Delarna är enkelt beskrivna: det behövs fler detaljer och förklaringar i din text.
I din deckare finns alla följande delar med: ett brott, ett motiv, villospår, ledtrådar och en lösning. Delarna innehåller i överlag utvecklande beskrivningar, detaljer och förklaringar.
I din deckare finns alla följande delar med: ett brott, ett motiv, villospår, ledtrådar och en lösning. Delarna innehåller utvecklande beskrivningar, detaljer och förklaringar.
Miljö- och personbeskrivningar
Det finns enkla miljö- och personbeskrivningar i din deckare. Du behöver träna mer på att utveckla dessa och använda dig av dina fem sinnen när du beskriver miljöer och personer.
Det finns miljö- och personbeskrivningar i din deckare. Du använder i överlag några eller alla sinnena när du gör dina beskrivningar.
Det finns utvecklande miljö- och personbeskrivningar i din deckare. Du använder sinnena för att förtydliga dina beskrivningar av platser och personer.
Tydlighet (muntlig förmåga)
Talet är i huvudsak tydligt.
Talet är tydligt.
Intonation (muntlig förmåga)
Varierar rösten.
Varierar rösten efter innehållet för att skapa intresse.
Använder medvetna och effektfulla intonationer.
Tempo (muntlig framställning)
Talar oftast i passande tempo.
Talar i passande tempo.
Pauser (muntlig framställning)
Pauser finns.
Gör passande pauser på rätt ställen.
Gör medvetna och effektfulla pauser på rätt ställen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: