Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-11-26 14:56 i Slaka skola Linköping
Grundskola F Svenska
Inom detta arbetsområde kommer vi att arbeta med språklekar som tränar elevernas fonologiska- och fonemiska medvetenhet, högläsning, bokstavsarbete och skrivande. Vi uppmuntrar till samtal i olika situationer och utifrån t ex, böcker , filmer, vardagsnära situationer

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • genomföra den ifrån Skolverket obligatoriska kartläggningen "Hitta språket". Analysen av resultatet ligger till grund för det fortsatta arbetet
 • arbeta med språklekar utifrån Bornholmsmodellen
 • använda praktiskt material som böcker, arbetsblad, böcker
 • använda tavlan och visa med hjälp av dator
 • arbeta med pedagogiska appar 
 • ge möjlighet till samtal i många olika situationer
 • arbeta med olika texttyper
 • arbeta med högläsning och boksamtal
 • använda oss av skolans bibliotek
 • arbeta med bokstäverna utifrån "Livet i bokstavslandet" och "Bokstavståget" från Skolplus
 • digitalt skrivande på ipad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: