Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri åk 4

Skapad 2020-11-26 15:18 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
Under detta arbetsområde kommer du att få träna på att uppskatta och mäta längd och lära dig namnet på några geometriska figurer.

Innehåll

Tidsperiod

 •  6 veckor, vecka 47-52

Förmågor

 •  
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Vad ska jag lära mig? 

Konkreta mål 

Du ska kunna:

 • känna till något om hur man mätte längd förr
 • kunna mäta och rita sträckor
 • kunna uppskatta och mäta längd
 • kunna kunna växla mellan olika längdenheter
 • känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt
 • kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
 • kunna räkna ut figurers omkrets

Begrepp du ska kunna:

 • sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, omkrets, bredd, längd

Hur ska jag visa det? 

     Formativ

 • Under arbetsområdets gång kommer jag att bedöma din förmåga att använda dig av de olika begreppen som står ovan samt bedöma hur du muntligt och skriftligt resonerar dig fram till olika resultat.

     Summativ

 • Kunskapskontroll i form av diagnos.

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar där vi pratar om matematik och tränar matematiska begrepp.
 • Mattekluringar
 • Arbeta individuellt samt i par/grupp.
 • Arbeta med läromedlet "Matteborgen".
 • Göra praktiska övningar och mattelekar.
 • Färdighetsträna på elevspel.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri åk 4

Geometri

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: