Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2020-11-26 15:41 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vad är Idrott och hälsa? Tillsammans ska vi utveckla vår rörelseförmåga och intresse för friluftsliv och utevistelse samt öka vår medvetenhet om vad som kan påverka vår hälsa och livsstil.

Innehåll

I undervisningen strävar vi efter att skapa positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv. Eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa.

Undervisningens innehåll är rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse.

Under läsåret kommer eleverna ges möjlighet att utveckla sina förmågor genom att

 • röra sig allsidigt i olika sammanhang
 • vistas i utemiljöer och natur under olika årstider
 • uppleva och utveckla förståelse för betydelsen av friluftsliv
 • utveckla sina kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i olika nödsituationer 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, åk 1-3 2018,Valhallaskolan, Åledskolan och Kärnhuset

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse - Motorik
Grovmotoriska grundformer. Sammansatta former som t.ex. redskapsövningar.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna t.ex. springa, hoppa och klättra
Jag deltar i och behärskar övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna och anpassar mina rörelser till aktiviteten.
Rörelse - Lekar och spel
Grovmotoriska grundformer. Utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra genom lekar och spel.
Jag deltar i lekar och spel som tränar samarbete, hänsyn och dess regler, såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar i och behärskar lekar och spel som tränar samarbete, hänsyn och dess regler, såväl inomhus som utomhus.
Rytm och dans
Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.
Jag deltar i och tränar mig på att röra mig till musik.
Jag deltar i och utför enkla danser eller härmar rörelser till musik.
Vattenvana och simning
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning. Jag tränar på att flyta och balansera i mage- och ryggläge.
Jag deltar i simundervisning och kan flyta i mage- och ryggläge. Jag kan simma på grunt vatten. klicka här för utvecklingsstegen simning
Jag kan simma 50 m varav 25 m på rygg.
Hälsa och livsstil
Ord, begrepp kopplade till aktiviteterna och samtal kring upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser,
Jag kan föra ett enklare samtal om egna upplevelser kring lek, hälsa, natur- och utevistelser
Jag använder några ord, begrepp och för enklare samtal om egna upplevelser kring lek, hälsa, natur- och utevistelser
Friluftsliv och utevistelse
lekar och rörelser i natur- och utemiljö under olika förhållande, samt allemansrättens grunder
Jag deltar i aktiviteter i natur- och utemiljö.
Jag deltar aktivt i aktiviteter i natur- och utemiljö samt känner till några av allemansrättens grunder.
Att orientera
att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad samt begrepp som beskriver rumsuppfattning
Jag deltar i övningar och tränar mig i att förstå enkla kartor.
Jag kan använda mig av och förstå olika lägesbegrepp, samt följa enkla kartor.
Säkerhet
i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser
Jag tränar mig i att följa regler kring säkerhet.
Jag kan följa regler kring säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: