👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-11-26 15:46 i Slättaskolan Falun
Grundskola 4 Historia

Innehåll

Pedagogisk planering SO - Historia, kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500, åk 4

 

Förmågor att utveckla i ämnet

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Centralt innehåll

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern (inklusive vikingatid repetera).
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden,  kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppen vikingatiden och medeltiden samt olika syn på deras betydelser.

 

Arbetssätt

Läromedel: Puls Historia textbok med arbetsuppgifter.

Filmer om medeltiden

Serien “Ahmed i medeltiden” ur.se

Enstaka avsnitt ur serien “Historiepolisen”, Heliga Birgitta, Drottning Margareta

Muntliga uppgifter, diskussioner

Skriftliga uppgifter

Grupparbete

Läxa

Prov

 

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån arbete/aktivitet på lektionerna både muntligt och skriftligt:

 • enskilt arbete
 • arbete i par och grupp
 • prov/avstämning

Matriser

Hi
Medeltiden - hur folk levde i Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
De fyra stånden
Du kan namnge de fyra stånden.
Du kan ge exempel på vad som är typiskt för minst två av de fyra stånden.
Du kan namnge de fyra stånden och beskriva vad som är typiskt för alla av dem. Du kan också beskriva rangordningen de hade i det medeltida samhället.
Kristendom - Kloster
Du kan ge ett exempel på kristendomens betydelse för människorna på medeltiden. Du kan ge ett exempel på varför klostren var viktiga på medeltiden.
Du kan ge två exempel på kristendomens betydelse för människorna på medeltiden. Du kan ge två exempel på varför klostren var viktiga på medeltiden. Du kan beskriva några arbetsuppgifter man hade i klostren under medeltiden.
Du kan ge flera exempel på kristendomens betydelse för människorna på medeltiden. Du kan ge flera exempel på varför klostren var viktiga på medeltiden. Du kan beskriva flera olika arbetsuppgifter man hade i klostren under medeltiden.
Heliga Birgitta
Du vet vem Heliga Birgitta var.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vem Heliga Birgitta var och ge ett exempel på vad hon gjorde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vem Heliga Birgitta var och ge flera exempel på vad hon gjorde under medeltiden.
Digerdöden
Du kan ge exempel på vad digerdöden var och vad den innebar för människorna på medeltiden.
Du kan ge exempel på hur digerdöden spred sig under medeltiden.
Du kan göra jämförelser mellan digerdöden och nutida sjukdomar.
Livet på landet och i staden
Du kan ge exempel på hur människorna levde på landet och i stan under medeltiden.
Du kan göra en jämförelse (skillnad/likhet) mellan hur människorna levde på landet och i stan.
Du kan beskriva hur människorna levde på landet och i stan under medeltiden. Du kan göra flera jämförelser (skillnader/likheter) mellan hur människorna levde på landet och i stan.
Levnadsvillkor
Du kan ge exempel på kvinnor och mäns olika levnadsvillkor på medeltiden.
Du kan ge exempel på kvinnor och män ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Du kan beskriva jämföra kvinnor och män ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Ämnesspecifika ord
Du känner till ämnesspecifika ord och kan förklara dess betydelse.
Du känner till ämnesspecifika ord, kan förklara dess betydelse och kan ge exempel på sammanhang då de används.
Du använder dig av ämnesspecifika ord i dina texter och i samtal om Medeltiden.

Hi
Medeltiden - kungarna och krigen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur man valde kung i Sverige
Du vet att man valde kung i Sverige.
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur man valde kung i Sverige.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur man valde kung i Sverige.
Kungens pengar
Du vet att kungen behövde pengar. Du kan ge ett exempel på hur kungen fick in pengar.
Du kan ge två exempel på hur kungen fick in pengar.
Du kan ge fler exempel på hur kungen fick in pengar och hur det påverkade bönderna och borgarna.
Birger Jarl
Du vet vem Birger Jarl var.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vem Birger Jarl var och ge ett exempel på vad han gjorde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vem Birger Jarl var och ge flera exempel på vad han gjorde under medeltiden.
Magnus Ladulås
Du vet vem Magnus Ladulås var.
Du kan på ett enkelt sätt förklara för vem Magnus Ladulås var och känner till något han blev känd för.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vem Magnus Ladulås var och känner till flera saker som gjorde honom känd.
Magnus Eriksson
Du vet vem Magnus Eriksson var.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vem Magnus Eriksson var och kan ge ett exempel på vad han gjorde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vem Magnus Eriksson var och vad han gjorde under medeltiden.
Hansan
Du känner till begreppet “Hansan”.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad “Hansan” var. Du vet att Visby var en viktig handelsstad.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad “Hansan” var. Du kan förklara varför Visby var en viktig handelsstad.
Kalmarunionen och Drottning Margareta
Du känner till begreppet Kalmarunionen och vet vem drottning Margareta var.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad Kalmarunionen var och vem drottning Margareta var.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad Kalmarunionen var, varför den upplöstes och vem drottning Margareta var.
Stockholms blodbad
Du känner till vem som anföll Sverige på 1500-talet. Du känner till begreppet “Stockholms blodbad”.
Du kan berätta kort om vem som anföll Sverige på 1500-talet. Du kan på ett enkelt sätt förklara vad som hände på “Stockholms blodbad”.
Du kan berätta om vem som anföll Sverige på 1500-talet. Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad som hände på “Stockholms blodbad” och vad det fick för konsekvenser för Sverige.