Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula Kap 5: Diagram och lägesmått

Skapad 2020-11-26 15:53 i Slaka skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi lär oss om diagram och lägesmått.

Innehåll

Mål att kunna:

Använda frekvenstabeller och diagram

Se samband mellan medelvärde och andra begrepp

Använda lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

Använda frekvenstabeller och medelvärde

Nya Begrepp :

Frekvenstabell

Cirkeldiagram

Stapeldiagram

Linjediagram

Stolpdiagram

Lägesmått

Typvärde

Median

Medelvärde ( genomsnitt)

Arbetssätt:

Arbeta i boken 

Gör problemlösning i par och grupp

Genomgångar

Instruktionsfilmer från gleerupsportal.se

Nomp, Bingel , skolplus , elevspel.se

Bedömning

Diagnos i slutet av kapitlet 

Prov vid slutet av kapitel 6. 

Matriser

Ma
Prima Formula Kap 5: Diagram och lägesmått

Jag kan förklara vad en frekvenstabelll är och använda mig av den
Behöver träna
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Jag kan läsa av olika typer av diagram.
Behöver träna
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Jag kan se sambandet mellan medelvärde och andra begrepp
Behöver träna
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Jag kan använda mig av lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.
Behöver träna
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Jag kan använda mig av frekvenstabeller och medelvärde
Behöver träna
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: