Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling och lärande - Original

Skapad 2020-11-26 18:45 i Önegårdens förskola Östersund
Förskola
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

 

SAvdelningens egna mål (läsår 20/21): planeras i augusti/ september-20

 

 

para ner planeringen, Lägg era detaljplaneringar som uppgifter

Planera uppgifterna utifrån rubriker.

1. Kartläggning genom tankekarta eller andra verktyg.

Hur var utgångsläget för aktionen?

1.2 Planering

2. Formulera en fråga ur den egna praktiken (söka kunskap)

3. Planera en förändringsinsats

Vad ville vi förändra och förbättra?

Vad ville vi uppnå?

 

Använde vi någon litteratur/teori som stöd?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: