Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, Lavan, MaB fsk läsår 2020/2021 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Skapad 2020-11-26 19:20 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman förskolans utbildning arbetar vi med att OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE ska bilda en helhet. Barnens och pedagogernas nyfikenhet ska stå i fokus genom ett utforskande och reflekterande arbetssätt.

Innehåll

1. Prioriterat läroplansmål 2.2 omsorg, utveckling och lärande

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Digitala verktyg

  • De digitala verktygen ska användas både som innehåll och metod i undervisningen. Vi ska undervisa om digitala verktyg och vi ska undervisa med digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  • En god tillgänglig miljö utformas med tillgång till såväl digitala som andra verktyg.
  • Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den  digitalisering de möter i vardagen.
  • Skapa förståelse kring etiskt och källkritiskt tänkande kring undervisning kopplat till digitala verktyg.

.

Syfte:

Vårt fokusområde blir från konsument till producent

 

Var befinner vi oss idag? 

Barnen har tillgång till Ipads i den dagliga verksamheten. En del av de äldre barnen använder dem för att producera

Faktasökning

Vi har några Beeboots

Vi använder digitala verktyg vid dokumentation/reflektion tillsammans med barnen

Poly glutt - saga på skärmen.

 

2. Planerade insatser 

 

Vi har tillgång till lärplattor- det skall finnas 1 platta/avdelning

Vi skall ta fram en plan för hur arbetet med Ipads skall genomföras

Vi köper in olika appar t ex greenscreen

 

3. Förväntade effekter 

Barnen skall betrakta våra digitala redskap som naturliga verktyg för dels konsumtion och dels produktion

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

Vi kommer att använda oss av barnobservationer, dokumentationer och reflektionsprotokoll

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande." (Lpfö18, s.12)

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkter i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet:."  (Lpfö18, s.12)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: