Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga presentation: Describe a tu persona favorita

Skapad 2020-11-26 20:25 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du kommer att beskriva muntligt din favorit person. Du kan presentera det framför klassen eller spela in dig (med video) och visa det till klassen. Du kan visa en foto på din favorit person eller en power point på projektorn under din presentation.

Innehåll

Tu vas a describir oralmente a tu persona favorita.
Tu puedes hacer tu presentación frente a la clase o también puedes hacer un video para ver en la clase.
Tu puedes tener una foto o un power point en el proyector para la presentación.
 
1 Primero tu vas a describir detalladamente cómo es y todo lo que tu sabes de tu persona favorita.
 • Su edad
 • ¿Dónde vive?
 • ¿Tiene familia?
 • Descripción física: Color de ojos, de pelo, etc
 • ¿Es alto o alta?
 • ¿Es rubio, moreno o moreno obcuro?
 • Si es famoso, ¿Por qué es famoso?
 • ¿En qué trabaja?
 • ¿Cómo es su carácter?
 
2 Después vas a explicar por qué es tu persona favorita.
Tu puedes empezar así:
 • Yo pienso que X es muy bueno...
 • Yo pienso que él/ ella es...
 • X es mi persona favorita porque...
 
3 Para terminar tu vas a decir qué te gustaría hacer con esa persona.
Tu puedes empezar así:
 • Me gustaría...
Nu på svenska:
Du kommer att beskriva muntligt din favorit person.
Du kan presentera det framför klassen eller spela in dig (med video) och visa det till klassen.
Du kan visa en foto på din favorit person eller en power point på projektorn under din presentation.
 
1 Först kommer du att beskriva detaljerad hur ser hen ut och allt som du vet om din favorit person.
 • Hens åldern
 • Var bor hen?
 • Han hen familj?
 • Fysisk beskrivning: ögonfärg, hårfärg, etc
 • Är hen lång eller kort?
 • Är hen blond eller mörkt?
 • Om hen är känd, varför är hen det?
 • Var jobber hen med?
 • ur är hens karaktär (temperament)?
 
2 Du kommer att förklara varför är hen din favorit person.
Du kan börja så här:
 • Jag tycker att X är bra på...
 • Jag tycker att X är...
 • X är min favorit person eftersom...
 
3 Sist kommer du att berätta vad skulle du vilja göra tillsammans med hen.
Du kan börja så här:
 • Jag skulle tycka om att...
 
Skriv gärna din text på word dokumentet som bifogas på Teams
Du kommer att använda alla tempus som du kan hantera: presente, pasado y futuro.
Du får gärna använda glosorna som finns i filerna som bifogas i uppgiften på Teams: en har olika kroppsdelar, den andra har olika personliga egenskaper.
 
 
Uppgiften i Teams finns här:
 
publicerad i 9 Spanska / Allmänt kl. 23 nov. 2020 19:58
 
 
Du behöver göra din presentation den 8 eller den 10 december.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: